63 tổ chức quốc tế mà việt nam tham gia

-

Trong điều kiện quốc tế ngày nay khi quá trình hội nhập ngày càng được xúc tiến nhanh, ngoại giao đa phương ngày càng giữ một vị trí quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước trên thế giới.

Bạn đang xem: 63 tổ chức quốc tế mà việt nam tham gia

I. Việt Nam tham gia bao nhiêu tổ chức quốc tế trên thế giới?


Click để hiển thị dàn ý chính bài viết

2 II. Thời gian Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế vào ngày tháng năm nào?

Cho đến nay, Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Việt Nam đã hoạt động tích cực với vai trò ngày càng tăng tại Liên hợp quốc (ủy viên ECOSOC, ủy viên Hội đồng chấp hành UNDP, UNFPA và UPU…), phát huy vai trò thành viên tích cực của phong trào Không liên kết, Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp, ASEAN …

Có thể nói ngoại giao đa phương là một điểm sáng trong hoạt động ngoại giao thời đổi mới. Những kết quả đạt được trong mối quan hệ đan xen này đã củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, tạo ra thế cơ động linh hoạt trong quan hệ quốc tế, có lợi cho việc bảo vệ độc lập tự chủ và an ninh cũng như công cuộc xây dựng đất nước.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Hiện Được Dòng Ẩn Trong Excel Bị Ẩn Dòng Không Unhide Được


*
*
*
*
*
*

Thời gian Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế ngày tháng năm nào, việt nam tham gia bao nhiêu tổ chức quốc tế?


Sau khi gia nhập UNESCO, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với UNESCO và các văn phòng UNESCO khu vực. Tại phiên họp lần thứ 20 Đại hội đồng UNESCO tháng 10/1979, Việt Nam được bầu là thành viên của Hội đồng Chấp hành (HĐCH) nhiệm kỳ 1979-1983.

Tại khóa họp lần thứ 31 Đại hội đồng UNESCO, Việt Nam được bầu vào HĐCH nhiệm kỳ 2001-2005 và được bầu làm Phó Chủ tịch HĐCH nhiệm kỳ 2001-2003. Việt Nam còn tham gia Ủy ban Hải dương học Quốc tế (IOC), Ủy ban liên Chính phủ về Giáo dục Thể chất và Thể thao (CIGEPS), Ủy ban Tài chính Hành chính khóa 31 và 32…

Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia đóng góp vào các hoạt động và chương trình quan trọng của UNESCO. Hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực.