Bài 34 trang 16 sgk toán 8 tập 1

-
Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 34 trang 17 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 34 trang 16 sgk toán 8 tập 1

1. Đề bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 12. Giải bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 12.1. Hướng dẫn cách làm2.2. Bài giải chi tiết3. Giải bài tập khác
Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1? không cần tìm nữa...Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 8 bài 5 đã được học trên lớp về những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem thêm: Virus Viêm Gan C Sống Được Bao Lâu Ở Bên Ngoài Cơ Thể? Người Mắc Bệnh Virus Viêm Gan C Sống Được Bao Lâu

Xem chi tiết!

Đề bài 34 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:a) \({\left( {a + b} \right)^2} - {\left( {a - b} \right)^2}\)b) \(\,{\left( {a + b} \right)^3} - {\left( {a - b} \right)^3} - 2{b^{3}}\)c) \({\left( {x + y + z} \right)^2} - 2\left( {x + y + z} \right)\left( {x + y} \right) + {\left( {x + y} \right)^2}\)» Bài tập trước: Bài 33 trang 16 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làmÁp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển phá ngoặc, sau đó rút gọn các đơn thức đồng dạng.Áp dụng kết quả:\({\left( {x + y + z} \right)^2} = {x^2} + {y^2} + {z^2} + 2xy + 2yz + 2xz\)Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài 34 trang 17 SGK toán tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:Cách làm 1a)\((a + b)^2 – (a – b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) – (a2^ – 2ab + b^2)\)\(= a^2 + 2ab + b^2 – a^2 + 2ab - b^2 \)\(= 4ab\)b)\((a + b)^3 – (a – b)^3 – 2b^3\)\(= (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) – (a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3) – 2b^3\)
\(= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 – a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3 – 2b^3\)\(= 6a^2b\)c)\((x + y + z)^2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2\)\(= x^2 + y^2 + z^2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x^2 + xy + yx + y^2 + zx + zy) + x^2 + 2xy + y^2\)\(= 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x^2 – 4xy – 2y^2 – 2xz – 2yz = z^2\)Cách làm 2a)\( (a + b)^2 – (a – b)^2 = <(a + b) + (a – b)><(a + b) – (a – b)>\)\(= (a + b + a – b)(a + b – a + b)\)\( = 2a . 2b = 4ab\)b)\( (a + b)3 – (a – b)^3 – 2b^3 = <(a + b)^3 – (a – b)^3> – 2b^3\)\(= <(a + b) – (a – b)><(a + b)^2 + (a + b)(a – b) + (a – b)^2> – 2b^3\)\(= (a + b – a + b)(a^2 + 2ab + b^2 + a^2 – b^2 + a^2 – 2ab + b^2) – 2b^3\)\(= 2b . (3a^2 + b^2) – 2b^3 = 6a^2b + 2b^3 – 2b^3 = 6a^2b\)Giải bài tập khácBài 35 trang 17 SGK Toán 8 tập 1Bài 36 trang 17 SGK Toán 8 tập 1
*
Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.