Bài tập cuối tuần tiếng anh 4 tuần 14 unit 7: phần nâng cao

-

Nằm vào cỗ đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng Unit, bài tập tiếng Anh Unit 7 What vì you like doing? lớp 4 tất cả đáp án dưới đây do erosy.vn đọc với đăng cài đặt. Đề kiểm soát Unit 7 tiếng Anh lớp 4 có câu trả lời được chỉnh sửa bên dưới hiệ tượng trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 lịch trình mới khác nhau giúp những em học sinh nâng cấp tài năng làm cho bài bác thi hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần tiếng anh 4 tuần 14 unit 7: phần nâng cao


AB
1. Where is your school?A. I collects stamps.
2. What class are you in?B. Yes. I like collecting coins.
3. What vì chưng you like doing?C. I lượt thích cooking & swimming.
4. Do you like collecting?D. I"m in class 1A.
5. What bởi you collect?E. It"s in 53 Ba Trieu Street.

II. Reorder the words lớn make the correct sentence.

1. do/ in/ you/ doing/ like/ your không tính tiền time?/ What

_______________________________________

2. like/ I / and/ playing/ swimming./ football

_______________________________________

3. you/ Do/ like/ or/ reading?/ cooking/

_______________________________________

4. does/ like/ What/ doing?/ John/

_______________________________________

5. listening to/ like/ American/ music?/ John/ Does/

_______________________________________

III. Circle the mistake in each sentence & then rewrite the correct one.

1. What are your brother"s hobbies?


_______________________________________

2. My parents likes flying kites.

_______________________________________

3. Does you lượt thích collecting stamps?

_______________________________________

4. She likes playing to lớn a yo yo.

_______________________________________

5. My sister loves making origami và watches TV.

_______________________________________

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

0. your/ collect stamps

What"s your hobby?

I lượt thích collecting stamps.

1. John"s/ go skiing

_______________________________________

_______________________________________

2. his/ go climbing

_______________________________________

_______________________________________

3. their/ make origami

_______________________________________

_______________________________________

4. Nam"s/ take photographs

_______________________________________

_______________________________________

5. your sister"s/ go shopping

_______________________________________

_______________________________________

V. Reorder the word to lớn complete the sentence. 

1. playing/ cousin/ Her/ đoạn phim games/ likes/ ./

__________________________________________________________


2. park/ doesn’t/ His/ going/ the/ aunt/ like/ to/ ./

__________________________________________________________

3. she/ What/ like/ does/ doing/ ?/

__________________________________________________________

4. don’t/ sisters/ My/ eating/ like/ tomato/ ./

__________________________________________________________

5. you/ piano/ the/ like/ playing/ Do?

__________________________________________________________

6. father/ reading/ likes/ My/ morning/ magazine/ in.

__________________________________________________________

7. Jennie/ at/ get/ Does/ up/ 6.00?

__________________________________________________________

8. your/ What/ mother’s/ is/ hobby?

__________________________________________________

9. What/ your/ doing/ sister/ like/ does/ ?

__________________________________________________

10. collecting/ His/ likes/ stamps/ brother/ coins/ and/ ./

__________________________________________________

2. Đáp án Bài tập tiếng Anh unit 7 lớp 4 What vày you lượt thích doing?

I. Match each question with each answer.

1 - E; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A

II. Reorder the words to lớn make the correct sentence.

Xem thêm: 42% Doanh Nghiệp Đức Than Khó Tuyển Nhân Sự Chất Lượng Cao, Các Công Ty Đức Tại Việt Nam

1 - What do you like doing in your miễn phí time?

2 - I like swimming and playing football.

3 - Do you lượt thích reading or cooking?

4 - What does John lượt thích doing?

5 - Does John lượt thích listening to lớn American music?

III. Circle the mistake in each sentence and then rewrite the correct one.

1 - What is your brother’s hobbies?

2 - My parents lượt thích flying kites.

3 - Do you like collecting stamps?

4 - She likes playing with yo - yo.


5 - My sister loves making origangươi and watching TV.

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

1 - What is John’s hobby?

- He likes going skiing.

2 - What is his hobby?

- He likes going climbing.

3 - What are their hobby?

- They lượt thích making origami.

4 - What is Nam’s hobby?

- He likes taking photographs.

5 - What is your sister’s hobby?

- She likes going shopping.

V. Reorder the word khổng lồ complete the sentence.

1. playing/ cousin/ Her/ video games/ likes/ ./

______Her cousin likes playing đoạn Clip games.______

2. park/ doesn’t/ His/ going/ the/ aunt/ like/ to/ ./

_____His aunt doesn"t lượt thích going to lớn the park._________

3. she/ What/ like/ does/ doing/ ?/

_________What does she like doing?________________

4. don’t/ sisters/ My/ eating/ like/ tomato/ ./

_______My sisters don"t lượt thích eating tomato lớn.__________

5. you/ piano/ the/ like/ playing/ Do?

_____Do you lượt thích playing the piano?_____________

6. father/ reading/ likes/ My/ morning/ magazine/ in.

_______My father likes reading magazine in the morning. ____________

7. Jennie/ at/ get/ Does/ up/ 6.00?

_______Does Jennie get up at 6.00?___________

8. your/ What/ mother’s/ is/ hobby?

_________What is your mother"s hobby?_________

9. What/ your/ doing/ sister/ like/ does/ ?

________What does your sister like doing?_______

10. collecting/ His/ likes/ stamps/ brother/ coins/ and/ ./

________His brother likes collecting stamps and coins.___________

Trên đấy là bài xích tập giờ Anh lớp 4 Unit 7 What vì chưng you like doing? kèm câu trả lời. Mời độc giả tham khảo thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, ... được update tiếp tục trên erosy.vn.


Bên cạnh team Tài liệu học hành lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phú huynh tsay mê gia team học tập tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học tập - khu vực cung ứng không hề ít tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học viên tiểu học tập (7 - 11 tuổi).