Bài tập toán lớp 2 theo chủ đề

-

Tài liệu bài xích tập lớp 2 Tiếng Anh theo chủ thể dưới đây phía trong cỗ đề rèn luyện Tiếng Anh lớp 2 mới nhất bởi vì erosy.vn xem tư vấn với đăng cài đặt. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài bác tập Tiếng Anh lớp 2 khác nhau được chỉnh sửa bgiết hại công tác học giúp học viên lớp 2 củng cầm cố kỹ năng và kiến thức sẽ học tập tác dụng.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 theo chủ đề


Uncle; Family; Sister; Eight ; Daughter; Grandma;

Father; Table; Nine; Mother; Eggs; Map;

Ruler; Yellow; Old ; Pink; Aunt ; Grandpa;

………………. mái ấm gia đình ………………. bố

………………. anh, em trai ………………. cháu trai

………………. cháu gái ………………. mẹ

………………. cô, dì ………………. chú

………………. bà ………………. ông

………………. số 9

Câu 2: Hoàn thành những câu sau.

1.What is your name? My n....me is ................

2.Who is this? This is ....y mo...her.

3. Who is he? This is my fath..r.

4.What is this? This is my p...n

Câu 3: Nối trường đoản cú giờ Anh nghỉ ngơi cột A với nghĩa giờ đồng hồ Việt sinh sống cột B

AB
1. My aunt2. My father3. My mother4. My family5. My brothera. mẹ của emb. ba của emc. cô của emd. em trai của eme. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu mã rồi dịch lịch sự giờ đồng hồ Việt

1. This/ mother: This is my mother: Đây là người mẹ của em.

2. This/ father __________________________________________

3. This/ brother __________________________________________


4. This/family __________________________________________

ĐÁPhường ÁN

Câu 1: Chọn các tự để điền vào chỗ trống hợp lý và phải chăng.

………family………. gia đình …………father……. bố

………brother………. anh, em trai ………newphew………. cháu trai

………niece………. con cháu gái …………mother……. mẹ

……Aunt…………. cô, dì ………Uncle………. chú

………Grandma………. bà …………Grandpa……. ông

……Nine…………. số 9

Câu 2: Hoàn thành những câu sau.

1.What is your name? My mãng cầu.me is .........My Le.......

2.Who is this? This is my mother.

3. Who is he? This is my father.

4.What is this? This is my pen

Câu 3: Nối từ bỏ tiếng Anh sinh sống cột A cùng với nghĩa giờ Việt sống cột B

1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - e; 5 - d;

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch lịch sự giờ Việt

2 - This is my father. Đây là bố của em.

3 - This is my brother. Đây là anh trai của em.

4 - This is my family. Đây là gia đình của em.

Part 2:

Bài 1: Hãy điền một vần âm phù hợp vào chỗ chấm để sản xuất thành trường đoản cú gồm nghĩa:

1. bro…...r

2. mo....her

3. n…me

4. Fa...her

5. a...nt

6. s....n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với dịch sang trọng giờ đồng hồ Việt

1. What…….your name?

2. My……is Quynh Anh.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What….......this?

6. This is…........mother.

Bài 3: Sắp xếp lại những câu sau:

1. name/ your/ What/ is?


…………………………………………………………………………………………

2. Nam / is / My / name.

…………………………………………………………………………………………

3. is / this / What?

…………………………………………………………………………………………

4. pen / It / a / is.

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Dịch các câu sau lịch sự giờ đồng hồ Anh.

1. Tên của chúng ta là gì? Tên của bản thân là Quỳnh Anh

…………………………………………………………………………………………

2. Đây là ai? Đây là ba cùng người mẹ của mình.

………………………………………………………………………………………

ĐÁPhường ÁN

Bài 1: Hãy điền một vần âm phù hợp vào nơi chnóng để chế tác thành trường đoản cú gồm nghĩa:

1. brother

2. mother

3. name

4. Father

5. aunt

6. son

Bài 2: Hoàn thành những câu sau cùng dịch sang tiếng Việt

1. What…is….your name? - quý khách tên là gì?

2. My…name…is Quynh Anh. - Tớ thương hiệu là Quỳnh Anh

3. How are……you? - quý khách vậy nào?

4. I…am…fine. Thank you. - Tớ khỏe mạnh. Cảm ơn cậu.

5. What…..is.....this? - Đây là dòng gì?

6. This is…my........mother. - Đây là bà mẹ tớ.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1 - What is your name?

2 - My name is Nam.

3 - What is that?

4 - It is a pen.

Bài 4: Dịch những câu sau thanh lịch tiếng Anh.

1 - What is your name? - My name is Quynh Anh.

2 - Who is this? This is my father and my brother.

Bài tập tiếng Anh 2 chủ thể Đồ đồ gia dụng, Con vật

Part 1:

Bài 1: Điền vần âm còn thiếu vào những từ bỏ sau.

_ pple; _ at; o_topus; tw_ ; c_ock;

_ ook; f_ sh ; d_or; p_ ncil ; t_ble; t_n;

Bài 2: Em hãy chú ý vào ttrẻ ranh và viết câu hoàn hảo.


Bài 3: Nối từ giờ Anh sinh sống cột A với nghĩa giờ đồng hồ Việt sinh hoạt cột B.

A

B

A

B

1. fish

a. trái trứng

7. board

g. nhỏ khỉ

2. egg

b. bé cá

8. monkey

h. cái bảng

3. table

c. con mèo

9. elephant

i. trường học

4. book

d. quyển sách

10. seven

j. số bảy

5. cat

e. dòng bàn

11. school

k. nhỏ voi

6. desk

f. cái bàn học

12. panda

l. con gấu

ĐÁPhường. ÁN

Bài 1: Điền vần âm không đủ vào những từ sau.

apple; cat; octopus; two ; clock;

book; fish ; door; pencil ; table; ten;

Bài 2: Em hãy quan sát vào ttinh quái và viết câu hoàn hảo.

It is a dog.

It is a hat.

It is a book.

It is a doll.

It is an egg.

It is a pen.

It is an elephant.

It is a oto.

It is a mèo.

It is a bird.

It is a tiger.

Bài 3: Nối từ bỏ tiếng Anh ở cột A cùng với nghĩa tiếng Việt sinh sống cột B.

1 - b; 2 - a; 3 - e; 4 - d; 5 - c; 6 - f;

7 - h; 8 - g; 9 - k; 10 - j; 11 - i; 12 - l;

Part 2:

Bài 1: Điền những từ bỏ "a/ an" vào địa điểm trống trong câu.

1.....octopus

2. ..... panda

3.....monkey

4. ..... elephant

5.....tiger

6. ..... board

7.....fish

8. ..... egg

9.....cat

10. ..... orange

Bài 2: Điền các tự mang lại sẵn vào vị trí trống vào câu.

( is, what, egg, it, an, it)

1. What ............it?

2. It is ..........elephant

3. ............is it?

4. .....is a tiger

5. What is.......?

6. It is an..............

Bài 3: Trả lời những câu hỏi sau cùng với " Yes, it is/ No, It isn"t"

Bài 4: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh:

1. Mai/ am/ I/ …………………………….

2. name/ is/ My/ Lara/ …………………………….


3. it/ a / cat/ is? …………………………….

4. are/ you/ How/ ? …………………………….

5. Mara/ Goodbye/ ,/ …………………………….

6. fine/ I/ thanks/ am/ , / …………………………….

7. Nam/ Hi/ ,/ …………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1: Điền những tự "a/ an" vào nơi trống vào câu.

1...an..octopus

2. ...a.. panda

3...a..monkey

4. ...an.. elephant

5...a..tiger

6. ..a... board

7..a...fish

8. ..an... egg

9...a..cat

10. ...an.. orange

Bài 2: Điền các từ bỏ mang đến sẵn vào khu vực trống vào câu.

1 - is; 2 - an; 3 - What; 4 - It; 5 - egg;

Bài 3: Trả lời các thắc mắc sau cùng với " Yes, it is/ No, It isn"t"

1 - No, It isn"t.

2 - No, It isn"t

3 - Yes, it is

4 - Yes, it is

5 - No, It isn"t

6 - No, It isn"t

7 - Yes, it is

8 - Yes, it is

9 - Yes, it is

10 - Yes, it is

Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh:

1 - I am Mai.

2 - My name is Lara.

3 - Is it a cat?

4 - How are you?

5 - Goodbye, Mara.

6 - I am fines, thanks.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Vòng Dây Máy Biến Áp (Calculation Formula Transformer)

7 - Hi, Nam.

Part 3:

Bài 1: Tìm cùng đặt những câu sau vào đúng địa chỉ.

1. This is a book.

2, This is a bag.

3, This is a pen .

4, This is a pencil.

5, This is a ruler.

6, This is a chair.

6, This is a bag.

7, This is a ball.

8, This is an egg.

9, This is a desk.

Bài 2: Em hãy nhìn tranh đặt ( V ) vào câu đúng Và (X ) vào câu không nên.

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm với đặt các câu sau vào đúng địa chỉ.

Thđọng tự: 6 - 3 - 7 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 6

Bài 2: Em hãy chú ý tnhãi đặt ( V ) vào câu đúng Và ( X ) vào câu sai.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - V; 5 - X; 6 - X; 7 - X; 8 - X

Bài 3. 

It is a chair.

It is an egg.

No, it isn"t.

Yes, it is.

các bài tập luyện tiếng Anh 2 chủ thể cách phân chia rượu cồn tự tobe


a. Lý thuyết

1- Tobe đi kèm theo những đại từ nhân xưng:

Ngôi thứ

Đại trường đoản cú nhân xưng

Tobe

Số ít

Số nhiều

Nhất

(người nói)

I

Am

V

We

Are

V

Hai

(Người nghe)

you

Are

V

you

Are

V

Ba

(Người được nói đến)

it

Is

V

She

Is

V

He

Is

V

They

Are

V

*Công thức của to be:

+> S + am/is/ are + Tính từ/ danh từ/

- > S + am not/ isnot/ are not + Tính từ/ danh từ/

? > Is / are + S + Tính từ/ danh từ/ trạng từ.

- Yes, S + to be.

- No, S + to be + not.

*Cách viết tắt của lớn be:

I am = I’m

She is = she’s

Is not = isn’t

He is = he’s

It is = it’s

are not = aren’t

They are = they’re

You are = you’re

am not = am not

2 .Đại từ bỏ nhân xưng và tính trường đoản cú ssinh hoạt hữu:

Đại trường đoản cú nhân xưng cai quản ngữ trong câu. Nó đứng trước đụng trường đoản cú thường hoặc rượu cồn trường đoản cú tobe.

Tính tự tải đứng trước 1 danh từ. Một bản thân nó cần yếu thống trị ngữ được.

Đại từ bỏ nhân xưng

Tính từ ssinh hoạt hữu

Nghĩa giờ Việt của TTSH

I

My

Của tôi, của tôi, của mình

We

Our

Của chúng tôi, của chúng tớ

you

your

Của bạn

you

your

Của các bạn

it

its

Của nó

She

her

Của cô ấy, của chị ý ấy, của bá ấy

He

his

Của anh ấy, của chú ấy ấy, của chưng ấy

They

their

Của bọn họ, của bọn chúng nó

b. Những bài tập.

các bài tập luyện 1: Điền " am, is, are" vào những câu sau

1.It ............. a pen.

2. Nam & Ba .....................fine.

3. They ...................nine.

4. I ......................Thu.

5. We .........................engineers.

6. Tony ……………. a student

7. I ……………. happy today

8. You ………….. from England

9. John và Sue ……….. friends

Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi không nên, tìm với sửa lỗi:

1. How old is you?

2. I is five sầu years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine , thank you.

5. Hanh and I am fine.

6. I are fine, thank you.

7. She are eleven years old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, và This are Phong.

10. Hoa và Mai is eleven.

các bài tập luyện 3: Mỗi câu có 1 lỗi không đúng, tra cứu cùng sửa lỗi:

1. Is they blaông xã pens?

2. They is blaông xã books.

3. Are they people tourits?

4. The books and pens isn"t green.

5. Are they brown beras teddy?

6. It are a blachồng dog.

7. It is a red hats.

các bài tập luyện 4: Nhìn tnhãi cùng vấn đáp những thắc mắc sau

các bài tập luyện 5: Đọc thắc mắc với vấn đáp các thắc mắc sau


1. What are they? (rats)

2. What are they? (wolf)

3. What is it? (teddy bears)

4. Are they robots? (Yes)

5. Are they computers? (No)

những bài tập 6: Điền vào bảng sau nlỗi ví dụ

Dạng đầy đủ

Dạng nđính gọn

0. I ___am not_____ a student

1. They ____________ chairs

2. We ____________ British

3. She ____________ eleven years old

4. It ____________ an orange

5. You ____________ from London

0. I____’m not_____ a student

1. They ____________ chairs

2. We ____________ British

3. She ____________ eleven years old

4. It ____________ an orange

5. You ____________ from London

ĐÁPhường. ÁN

các bài luyện tập 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau

1.It .......is...... a pen.

2. Nam and Ba ..........are...........fine.

3. They .........are..........nine.

4. I ...........am...........Thu.

5. We .............are............engineers.

6. Tony ………is……. a student

7. I ……am………. happy today

8. You ……are…….. from England

9. John & Sue ……are….. friends

các bài tập luyện 2: Mỗi câu có một lỗi không đúng, kiếm tìm với sửa lỗi:

1 - is thành are;

2 - is thành am;

3 - are thành is;

4 - am thành are;

5 - am thành are;

6 - are thành am;

7 - are thành is;

8 - are thành is;

9 - are thành is;

10 - is thành are;

Những bài tập 3: Mỗi câu có 1 lỗi không đúng, search với sửa lỗi:

1 - Is thành Are

2 - is thành are

3 - tourits thành tourists;

4 - isn"t thành aren"t;

5 - are thành is;

6 - hats thành hat;

những bài tập 4: Nhìn trỡ ràng và trả lời những câu hỏi sau

1 - Yes, they are.

2 - yes, they are

3 - No, it isn"t.

4 - Yes, they are

5 - No, they aren"t.

Bài tập 5: Đọc câu hỏi với trả lời các câu hỏi sau

1 - They are rats.

2 - They are wolves.

3 - It ís a teddy bear.

4 - Yes, they are.

5 - No, they are not.

Những bài tập 6: Điền vào bảng sau nlỗi ví dụ

Dạng đầy đủ

Dạng nthêm gọn

0. I ___am not_____ a student

1. They ______are not______ chairs

2. We ____are not________ British

3. She ______is not______ eleven years old

4. It ______is not______ an orange

5. You _____are not_______ from London

0. I____’m not_____ a student

1. They _____aren’t_______ chairs

2. We _____aren’t_______ British

3. She ___isn’t_________ eleven years old

4. It _____isn’t_______ an orange

5. You _____aren’t_______ from London

bài tập giờ đồng hồ Anh 2 chủ đề Số đếm

Bài 1: Complete the blanks

Bài 2: Count & write number and words.

Bài 3: Replace the numbers with the correct words then bởi vì the maths (Thay hình bằng chữ và có tác dụng tính) minus: trừ and: cùng equal: bằng

Bài 4: Put suitable number và word in the blank.

ĐÁP ÁN

Bài 1: Complete the blanks

Ten - Nine - Five - Eight - Six - Four - Seven - Two - Three - One

Bài 2: Count và write number và words.

1 - 7 - Seven

2 - 8 - Eight

3 - 10 - Ten

4 - 9 - Nine

Bài 3: Replace the numbers with the correct words then vì the maths (Ttuyệt hình bằng văn bản với có tác dụng tính) minus: trừ and: cộng equal: bằng


2 - Four & threw equals seven

3 - eight & two equals ten

4 - seven & one equals eight

5 - six and three equals nine

Bài 4: Put suitable number and word in the blank.

Two - Three - One - Five sầu - Eight - Seven;

Những bài tập Tiếng Anh 2 chủ đề A/ An

Exercise 1: Circle the correct answer

1. A/ An cake

2. A/ An onion

3. A/ An apple

4. A/ An pencil

5. A/ An umbrella

6. A/ An ruler

7. A/ An desk

8. A/ An chair

9. A/ An elephant

Exercise 2: Write the words in correct column

A

An

____________ ____________

____________ ____________

____________ ____________

____________

____________

____________

Exercise 3: Write “A” or “An”

1. _______ lion

2. _______ iguana

3. _______ pineapple

4. _______ biscuit

5. _______ onion

6. _______ ostrich

Đáp án bài tập luyện tập bài bác tập Tiếng Anh 2 chủ thể A/ An

Exercise 1: Circle the correct answer

1. A cake

2. An onion

3. An apple

4. A pencil

5. An umbrella

6. A ruler

7. A desk

8. A chair

9. An elephant

Exercise 2: Write the words in correct column

A

An

Bag

Book

Ruler

Pencil

Notebook

Pen

Eraser

Atlas

Exercise 3: Write “A” or “An”

1. A lion

2. An iguana

3. A pineapple

4. A biscuit

5. An onion

6. An ostrich

bài tập Tiếng Anh 2 chủ thể màu sắc

Read và color

1. It is a green car

2. This is a yellow book

3. Three crayons are red, yellow & blue

4. It’s a xanh chair

5. An eraser is yellow and red

Đáp án bài tập Tiếng Anh 2 chủ thể màu sắc

Read và color

Hướng dẫn:

Học sinc tô color theo đề nghị của từng câu

1. Nó là chiêc xe pháo ô tô blue color lá cây

2. Đây là 1 trong cuốn sách màu vàng

3. Ba bút sơn màu là red color, xoàn và xanh domain authority trời

4. Nó là loại kinh greed color domain authority trời

5. Cục tẩy màu đá quý cùng đỏ

Mời độc giả thiết lập trọn bộ tài liệu tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ thể. Mời độc giả tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 những môn học khác nhau như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 2, Đề thi học tập kì 1 lớp 2, ... được cập nhật thường xuyên trên erosy.vn.


Để tiện hiệp thương, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy với học tập các môn học lớp 2, erosy.vn mời các thầy cô giáo, những bậc prúc huynh và các bạn học viên truy vấn nhóm riêng rẽ dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 2. Rất muốn nhận ra sự cỗ vũ của những thầy cô cùng chúng ta.