Bảng giá xe hiếu nga đà nẵng

HEAD Hiếu Nga 2 shop cung cấp xe pháo cùng hình thức dịch vụ vị Hondomain authority ủy nhiệm bao gồm liên quan trên TP TP Đà Nẵng.


Liên hệ HEAD Hiếu Nga 2

Địa chỉ : 170 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP TP Đà Nẵng, Việt Nam

Liên hệ : 02 363 849 551

Bảng giá chỉ xe tại Hiếu Nga 2

Bảng giá chỉ xe là mức ngân sách khuyến nghị của Honda TP Đà Nẵng . Muốn nắn biết giá chỉ xe pháo đúng đắn hơn, bạn vui tươi Hotline điện trực kế tiếp HEAD Hiếu Nga 2 qua số điện thoại 02 363 849 551

Mẫu xePhiên bảnGiá đại lý
Honda Wave Alpha 110Tiêu chuẩn19.000.000
HondaBlade 110Phanh hao cơ18.000.000
HondaBlade 110Pkhô giòn đĩa19.000.000
HondaBlade 110Vành đúctrăng tròn.500.000
HondaWave sầu RSX 110Pkhô cứng cơ21.500.000
HondaWave RSX 110Phanh hao đĩa22.500.000
HondaWave sầu RSX 110Vành đúc24.500.000
HondaFuture 125Nan hoa30.000.000
HondaFuture 125Vành đúc31.000.000
VisionTiêu chuẩn32.000.000
VisionCao cấp34.000.000
VisionCá tính37.000.000
LeadTiêu chuẩn39.000.000
LeadCao cấp41.000.000
LeadĐen mờ42 nghìn.000
Air Blade 2019Tiêu chuẩn42 ngàn.000
Air Blade 2019Cao cấp45.000.000
Air Blade 2019Đen mờ48.000.000
Air Blade 2019Từ tính46.000.000
Air Blade 2020125i Tiêu chuẩn42.000.000
Air Blade 2020125i Đặc biệt42.5.00.000
Air Blade 2020150i Tiêu chuẩn55.5.00.000
Air Blade 2020150i Đặc biệt57.000.000
Winner XThể thao44.000.000
Winner XCamo (ABS)48.000.000
Winner XĐen mờ (ABS)49.000.000
SH mode 2021Thời trang (CBS)60.000.000
SH mode 2021Thời trang (ABS)70.000.000
SH mode 2021Cá tính (ABS)71.000.000
PCX12555.000.000
PCX15068.000.000
PCX150 Hybird87.000.000
MSX 125Tiêu chuẩn50.000.000
HondaSH 2019125 CBS100.000.000
HondaSH 2019125 ABS110.000.000
HondaSH 2019150 CBS125.000.000
HondaSH 2019150 ABS130.000.000
HondaSH 2019150 CBS đen mờ140.000.000
HondaSH 2019150 ABS black mờ150.000.000
SH 2020125 CBS82000.000
SH 2020125 ABS98.000.000
SH 2020150 CBS100.000.000
SH 2020150 ABS110.000.000

Chỉ đường: