Biên bản thanh lý tài sản trường học

-

*

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Đơn vị: …………………

Sở phận: ………………

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý tài sản trường học

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….…. học tập xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Căn uống cứ đọng Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….

….….….….….….…………………………….….….…. Về bài toán tkhô cứng lý tài sản cố định và thắt chặt.

I. Ban tkhô giòn lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

II. Tiến hành tkhô hanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui bí quyết (cấp cho hạng) TSCĐ.......................................................................

- Số hiệu TSCĐ .................................................................................................................

- Nước cung cấp (xây dựng)................................................................................................

- Năm chế tạo...................................................................................................................

- Năm gửi vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ.....................................................

- Nguim giá bán TSCĐ.............................................................................................................

- Giá trị hao mòn sẽ trích cho thời gian tkhô giòn lý..................................................................

Xem thêm: Khoảng 18 Điểm Khối D Nên Thi Trường Nào Ở Hà Nội ? 20 Điểm Khối D Nên Chọn Trường Nào Ở Hà Nội

- Giá trị sót lại của TSCĐ....................................................................................................

III. tóm lại của Ban tkhô giòn lý TSCĐ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…… năm…… Trưởng Ban tkhô nóng lý (Ký, bọn họ tên)

Kết quả thanh khô lý TSCĐ:

- Ngân sách chi tiêu thanh hao lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ)...........................

- Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bởi chữ)...........................

- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

 

Giám đốc (Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm…… Kế tân oán trưởng (Ký, bọn họ tên)

 HƯỚNG DẪN GHI BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Góc bên trên bên trái của Biên phiên bản tkhô giòn lý TSCĐ ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng (hoặc đóng góp lốt 1-1 vị), bộ phận áp dụng. Lúc tất cả đưa ra quyết định về vấn đề tkhô cứng lý TSCĐ công ty lớn nên Thành lập và hoạt động Ban thanh khô lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh khô lý TSCĐ được ghi chnghiền sinh hoạt Mục I.

Tại Mục II ghi những tiêu chuẩn tầm thường về TSCĐ gồm ra quyết định tkhô giòn lý như:

- Tên, cam kết hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đi vào sử dụng.

- Nguim giá TSCĐ, quý giá hao mòn đang trích cộng dồn cho thời điểm tkhô cứng lý, cực hiếm sót lại của TSCĐ kia.

Mục III ghi Tóm lại của Ban tkhô nóng lý, ghi chủ kiến dìm xét của Ban về việc tkhô nóng lý TSCĐ.

Mục IV, tác dụng tkhô hanh lý: Sau Lúc thanh lý chấm dứt địa thế căn cứ vào triệu chứng từ tính toán tổng số chi phí tkhô giòn lý thực tiễn cùng cực hiếm thu hồi ghi vào dòng chi phí tkhô nóng lý và cực hiếm thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu tịch thu tính theo giá bán thực tiễn đã chào bán hoặc giá cả ước tính).

Biên bản thanh hao lý bắt buộc vị Ban tkhô nóng lý TSCĐ lập và gồm rất đầy đủ chữ cam kết, ghi rõ chúng ta tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng với người đứng đầu doanh nghiệp.

Kế toán thù Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bạn dạng tkhô giòn lý gia tài ngôi trường học tập, ra quyết định thanh lý gia sản, biên bạn dạng thanh lý hiện tượng qui định, biên phiên bản thanh lý tài sản cố định và thắt chặt theo thông tứ 200, chủng loại biên bản tkhô cứng lý xe xe hơi cửa hàng, biên bản thanh lý gia tài trường mần nin thiếu nhi, hồ sơ tkhô cứng lý tài sản ráng định

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuim đào tạo các khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế với làm cho hình thức dịch vụ kế toán thù toàn bộ rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện và triển khai bởi 100% các kế toán thù trưởng trường đoản cú 13 năm cho 20 năm khiếp nghiệm)