Bài tập tính giá trị biểu thức chứa phân số

-

Bạn đang coi phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem với mua ngay bản không thiếu thốn của tư liệu tại đây (89.87 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Bài tập tính giá trị biểu thức chứa phân số

những bài tập nâng cao Toán thù lớp 4: Dạng tốn tiến hành phnghiền tính

A. Lý thuyết

Thứ từ triển khai phxay tính

Lúc tiến hành các phnghiền tính trong biểu thức, ta thực hiện trường đoản cú trái qua bắt buộc. Nếu biểu thức bao gồm vết ngoặc, ta thực hiện những phxay toán trong ngoặc trước. Nếu biểu thức có những phnghiền tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện phéptốn nhân, chia trước tiếp nối mới mang lại phxay tốn cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (603trăng tròn - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức


(2)

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức P.. = m + 527 x n. Tính Phường khi m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P = 4752 : (x - 28)

a, Tính P Khi x = 52b, Tìm x nhằm P.. = 48


Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Lúc x = 145b, Tìm x để A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B Khi x = 57b, Tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A cùng B biết

a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau các kết quả các vượt số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt vết ngoặc vào địa chỉ thích

đúng theo để biểu thức A có mức giá trị là (trình bày các bước thực hiện)a, 47


(3)

Đáp án

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 863trăng tròn d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A Bài 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + p + x +y)c, 101 x 99

Bài 15:

a, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)b, 3 x 15 + 18 : (6 + 3)c, 3 x (15 + 18 : 6 + 3)

Tài liệu liên quan


*
Bài.81. Tính cực hiếm của biểu thức (tt) 10 663 3
*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 557 0
*
Bài biên soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 776 0

Xem thêm: Mua Trái Phiếu Chính Phủ Ở Đâu ? Mua Trái Phiếu Chính Phủ Ở Đâu

*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 474 0
*
Rèn năng lực tính cực hiếm của biểu thức số đến HS lớp 4 32 2 15
*
Sáng kiến tay nghề toán: Áp dụng đặc thù nghiệm của phương thơm trình vào bài xích toán thù tính giá trị của biểu thức 21 825 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Luyện tập tính giá trị của biểu thức liên quan mang đến phnghiền nhân ppt 3 675 0
*
Giáo án môn Toán thù lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính quý giá của biểu thức potx 3 693 1
*
Giáo án môn Tân oán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Ôn tập Tính cực hiếm của biểu thức ( TT ) potx 3 475 0
*
Giáo án môn Tân oán lớp 3 :Tên bài xích dạy dỗ : Ôn tập Tính quý hiếm của biểu thức doc 3 464 0
*


Tài liệu chúng ta kiếm tìm tìm đã sẵn sàng mua về


(39.59 KB - 3 trang) - Tải các bài luyện tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức - bài tập ôn tập Toán thù lớp 4
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×