Các chuẩn mực kế toán

-
Hệ thống 26 chuẩn mực kế tân oán toàn nước tiên tiến nhất đã có được điều chỉnh cùng bổ sung theo những Quyết định cùng thông tứ của Bộ tài chủ yếu

Bạn đang xem: Các chuẩn mực kế toán

*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 01 - CHUẨN MỰC CHUNG (Ban hành với ra mắt theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2002 của Sở trưởng Sở Tài ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO(Ban hành và ra mắt theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2001 của Bộ trưởng Sở Tài chính)
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Ban hành cùng ra mắt theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2001 của Bộ trưởng Sở ...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Sở trưởng Bộ T...
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 mon 1hai năm 2003 của Bộ trưởng Sở Tài chính)

Xem thêm: Idm Không Bắt Link Google Drive Và Đây Là Cách Tải File Google Drive Bằng Idm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN (Ban hành cùng chào làng theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 1hai năm 2002 của Sở trưởng Sở Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành cùng ra mắt theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 mon 12 năm 2003 củ...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH (Ban hành cùng chào làng theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 thá...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 - ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (Ban hành cùng công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 nă...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14 DOANH THU VÀ THU NHẬP.. KHÁC Ban hành và chào làng theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Ban hành cùng chào làng theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2002 của Sở trưởng Sở Tà...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 16 - CHI PHÍ ĐI VAY (Ban hành cùng chào làng theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 1hai năm 2002 của Sở trưởng Bộ Tài c...
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPhường (Ban hành với chào làng theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 mon 0hai năm 2005 của Sở trưởng ...
Cách tính thuế TNCN thời vụ, test Việc, giao khoán Cách ĐK bạn phụ thuộc sút trừ gia cảnh năm 20trăng tròn Cách ĐK Mã số thuế cá thể trên HTKK với thuedientu Thủ tục kiến tạo hóa đối chọi năng lượng điện tử lần đầu qua mạng Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 Các khoản ngân sách được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập công ty lớn năm 2019 Hạch tân oán thuế GTGT theo phương pháp thẳng bên trên lợi nhuận Mức xử pphân tử vi phạm luật hành chính kế toán thù mới nhất Mức pphân tử nộp lừ đừ tờ knhì thuế GTGT, TNCN, TNDoanh Nghiệp, Môn bài xích Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương thơm nộp thuế, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn giải pháp kê knhì bổ sung kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng Các bậc thuế môn bài năm 2021 mới nhất Cách kê knhì thuế môn bài bác năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đối kháng GTGT mới nhất khi bán hàng, hình thức, xây dựng Cách giải pháp xử lý hóa đơn viết không đúng đưa ra tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo thực trạng thực hiện hóa 1-1 theo quý - Tháng
Các nhiều loại báo cáo thuế buộc phải nộp mặt hàng Tháng cùng Quý Quy định về vấn đề tạm bợ nộp thuế TNDN năm 2021 Sử dụng bất hợp pháp hóa đối chọi là gì - Cách giải pháp xử lý Quy định về Chi tiêu huấn luyện và đào tạo nhân viên cấp dưới của Doanh nghiệp