Cách chuyển file txt sang excel

Chào phần nhiều bạn,Đây là lần thứ nhất mình lên diễn bầy vô cùng muốn sự chỉ bảo của đầy đủ fan.Việc là: mình chạy 1 cái xem sét nó xuất hiệu quả dưới dạng file .txt. Có khoảng chừng 1000 file điều đó. Mình buộc phải copy từ từng tệp tin notepad đó 1 cột kết quả( các cột đó bao gồm thuộc vị trí), cấu tạo các tệp tin notepad kia giống như nhau, sang một file excel nhằm sau đó vẽ biểu vật dụng.


You watching: Cách chuyển file txt sang excel


See more: Học Ngay Cách Nấu Chè Nhãn Nhục Hạt Sen Nhãn Nhục Vừa Ngon Vừa Dễ


See more: Cài Đặt Tìm Kiếm Mặc Định Trên Google Chrome, Cách Để Đặt Google Làm Công Cụ Tìm Kiếm Mặc Định


Nếu cứ đọng msinh hoạt các tệp tin notepad kia ra rồi copy thì buộc phải làm 1000 lần, rất rất lâu.Mọi tín đồ có thể chỉ cho chính mình cách có tác dụng ko cần được msống tệp tin notepad kia ra nhưng mà vẫn copy những cột một phương pháp tự động hóa được ko?Ví dụ: mình đi cùng 10 file txt những bạn giúp bản thân taọ 1 tệp tin excel gồm 10 cột, từng cột kia chính là những cột thiết bị tía trong tệp tin txtViệc khá là cấp mong muốn các cao tiên chỉ bảoCám ơn phần đông tín đồ sẽ gọi bài

Đang xem: Cách chuyển dữ liệu từ bỏ file notepad sang excel

*

Chào phần lớn bạn,Đây là lần đầu tiên bản thân lên diễn bọn rất mong mỏi sự chỉ bảo của rất nhiều fan.Việc là: mình chạy 1 cái xem sét nó xuất tác dụng dưới dạng tệp tin .txt. Có khoảng tầm 1000 tệp tin điều đó. Mình nên copy từ từng file notepad kia 1 cột kết quả( những cột đó gồm cùng vị trí), kết cấu các tệp tin notepad kia tương tự nhau, sang 1 file excel nhằm tiếp đến vẽ biểu đồ. Nếu cứ đọng msống các file notepad kia ra rồi copy thì đề nghị làm 1000 lần, rất lâu.Mọi người có thể chỉ cho chính mình cách có tác dụng ko cần phải mlàm việc file notepad đó ra cơ mà vẫn copy những cột một giải pháp tự động hóa được ko?Ví dụ: mình kèm theo 10 tệp tin txt mọi người góp bản thân taọ 1 file excel gồm 10 cột, từng cột kia chính là các cột máy tía trong tệp tin txtViệc hơi là vội vàng muốn những cao thủ chỉ bảoCám ơn phần đa người vẫn phát âm bài

Tức là từng tệp tin txt ta vẫn mang cột 3 (tính tự chiếc 3) rồi chuyển vào 1 cột trên bảng tính —> Vậy 1000 file txt sẽ khớp ứng 1000 cột bên trên Excel, đúng không? Vậy cứng cáp cứng cáp buộc phải dùng format file Excel 2007 trsống lên rồi?Trải Nghiệm code này xem:Sub Main() Dyên ổn vFile, txtFile, aCols, aRows, Arr Dim sAll As String, tmp As String Dim fso As Object Dlặng lR As Long, lC As Long, n As Long, t As Double On Error Resume Next vFile = Application.GetOpenFilename(“Text Files, *.txt”, , , , True) If TypeName(vFile) = “Variant()” Then t = Timer Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) For Each txtFile In vFile With fso.OpenTextFile(txtFile, 1) sAll = .ReadAll .Close End With aRows = Split(sAll, vbCrLf) If Not IsArray(Arr) Then ReDyên ổn Arr(1 To UBound(aRows), 1 To UBound(vFile)) lC = lC + 1: lR = 0 For n = 2 To UBound(aRows) tmp = CStr(aRows(n)) If Len(tmp) Then lR = lR + 1 aCols = Split(tmp, vbTab) Arr(lR, lC) = aCols(2) End If Next Next Set fso = Nothing If lR Then Range(“A1”).Resize(lR, lC).Value = Arr MsgBox “Done!”, , Format(Timer – t, “0.000000”) End If End IfEnd Sub

Thí nghiệm test vài chục file 1 lần đến kiên cố nha (vì do dự chạy 1 lần 1000 tệp tin bao gồm lờ lững lắm không?)