Cách tính độ dài đoạn thẳng

Sử dụng công thức tính độ lâu năm đoạn trực tiếp biết nhị đầu mút (AB = sqrt left( x_B - x_A ight)^2 + left( y_B - y_A ight)^2 + left( z_B - z_A ight)^2 )


Lời giải của GV erosy.vn

Ta có: (AB = sqrt left( x_B - x_A ight)^2 + left( y_B - y_A ight)^2 + left( z_B - z_A ight)^2 )

$= sqrt left( 4 - 2 ight)^2 + left( - 1 - 1 ight)^2 + left( 1 - 0 ight)^2 = sqrt 9 = 3$

Do kia độ nhiều năm đoạn trực tiếp là một số ngulặng dương.

You watching: Cách tính độ dài đoạn thẳng

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: c


*

Một số em vận dụng không nên công hức tính độ dài đoạn thẳng (AB = sqrt left( x_B + x_A ight)^2 + left( y_B + y_A ight)^2 + left( z_B + z_A ight)^2 ) dẫn mang đến lựa chọn nhầm câu trả lời B là sai.

Độ dài đoạn thẳng bắt buộc là số âm, nó bằng $0$ giả dụ nhị đầu mút ít trùng nhau phải ta hoàn toàn có thể các loại tức thì lời giải A cùng D.

See more: Tìm Hiểu Về Ngân Hàng Việt Á Mới Nhất Hiện Nay, Ngân Hàng Việt Á


*
*
*
*
*
*
*
*

Tọa độ véc tơ (overrightarrow u ) vừa lòng (overrightarrow u = x.overrightarrow i + y.overrightarrow j + z.overrightarrow k ) là:


Cho những véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) cùng (overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). Khi kia, trường hợp (overrightarrow u_1 = overrightarrow u_2 ) thì:


Cho nhị véc tơ (overrightarrow u = left( a;0;1 ight),overrightarrow v = left( - 2;0;c ight)). Biết (overrightarrow u = overrightarrow v ), lúc đó:


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) với (overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). Khi đó, tọa độ véc tơ (overrightarrow u_1 - overrightarrow u_2 ) là:


Cho hai véc tơ (overrightarrow OA = left( - 1;2; - 3 ight),overrightarrow OB = left( 2; - 1;0 ight)), khi đó tổng nhị véc tơ (overrightarrow OA ,overrightarrow OB ) là:


Trong không gian cùng với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ (vec c = - 9vec k). Tọa độ của vectơ (vec c) là:


Cho các véc tơ (overrightarrow u_1 = left( x_1;y_1;z_1 ight),overrightarrow u_2 = left( x_2;y_2;z_2 ight)). Lúc đó:


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u = left( - 2;3;1 ight)) cùng (overrightarrow v = left( 1;1;1 ight)). Khi kia số thực (m = overrightarrow u .overrightarrow v ) thỏa mãn:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến bố vector $vec a = left( 2;3; - 5 ight);mkern 1mu mkern 1mu vec b = left( 0; - 3;4 ight);mkern 1mu mkern 1mu vec c = left( 1; - 2;3 ight)$. Tọa độ vector $vec n = 3vec a + 2vec b - vec c$ là:


Cho hai véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight),overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). Hai véc tơ vuông góc với nhau thì điều gì dưới đây ko xảy ra?


Cho nhị véc tơ (overrightarrow u = left( 2;1; - 3 ight),overrightarrow v = left( 0;b;1 ight)), nếu (overrightarrow u ot overrightarrow v ) thì:


Cho những véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) và $overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight),$ lúc đó cô sin góc đúng theo vày nhị véc tơ (overrightarrow u_1 ,overrightarrow u_2 ) là:


Cho nhị véc tơ (overrightarrow u = left( - 1; - 1; - 1 ight),overrightarrow v = left( 2;1;0 ight)), khi đó cô sin của góc thích hợp bởi nhì véc tơ kia là:


Cho nhị điểm (Aleft( x_A;y_A;z_A ight),Bleft( x_B;y_B;z_B ight)), khi đó véc tơ (overrightarrow AB ) bao gồm tọa độ:


Cho nhị điểm (Aleft( 5;3;1 ight),Bleft( 1;3;5 ight)). Độ lâu năm véc tơ (overrightarrow AB ) là:


Cho nhì điểm (Aleft( x_A;y_A;z_A ight),Bleft( x_B;y_B;z_B ight)), lúc đó độ lâu năm đoạn trực tiếp (AB) được tính theo công thức:


Cho hai vectơ (overrightarrow a = left( 1;1; - 2 ight),,,overrightarrow b = left( 1;0;m ight)). Góc thân bọn chúng bởi (45^0) khi:


Trong không khí Oxyz, mang đến hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có A(0;0;1), B’(1;0;0), C’(1;1;0). Tìm tọa độ điểm D.

See more: Làm Thế Nào Để Giỏi Tiếng Anh Hiệu Quả? Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất


*

*

*

Cơ quan tiền nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT bởi Bộ tin tức cùng Truyền thông.