Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát

-

Hình thức kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp ngày càng đa dạng, với mức độ tăng trưởng ngày càng cao. Điều này, cần đến một ban kiểm soát nội bộ vững mạnh để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư. Cũng như, kịp thời nắm bắt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát nội bộ. Qua đó, bạn có thể hiểu được vai trò của phòng ban này với doanh nghiệp là như thế nào?

Ban kiểm soát nội bộ là gì? Cơ cấu và nội dung công việc của ban kiểm soát nội bộ

Ban kiểm soát nội bộ được biết đến là một tổ chức hoạt động chủ yếu dựa vào công ty được lập ra bởi Hội đồng quản trị. Qua đó, giúp cho Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát

Đồng thời, đảm bảo tuân thủ quy định về quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*

Doanh nghiệp quy mô lớn rất cần có một ban kiểm soát nội bộ

Cơ cấu cơ bản của Ban kiểm soát mỗi công ty thường bao gồm:

Bộ phận trưởng ban kiểm soátCác thành viên ban kiểm soát chuyên tráchCác thành viên ban kiểm soát không chuyên trách

Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Một số chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nội bộ được thống kê cụ thể tại một doanh nghiệp. Cụ thể là:

Kiểm tra, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính và phi tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.Xác nhận và báo cáo về chất lượng và độ tin cậy của thông tin quản trị, thông tin tài chính do các cá nhân, phòng ban, bộ phận và Ban điều hành doanh nghiệp. Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hay chủ doanh nghiệp.Kiến nghị giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động của doanh nghiệp.Xác nhận việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ doanh nghiệp mà Ban điều hành doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình điều hành hoạt động.Kiến nghị giải pháp để kịp thời ngăn chặn các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra bất cứ khi nào ở hiện tại và tương lai.Giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi bộ phận, phòng ban và toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.Thực hiện việc kiểm tra những sai sót, khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Ban Kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra theo một khoản thời gian quy định, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trực tiếp can thiệp vào hoạt động công ty khi cần thiết. Tiến hành kiến nghị với Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông. Để đưa ra các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.Trường hợp, nếu phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng Cổ đông, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty. Cần phải thông báo bằng văn bản ngay lập tức với Hội đồng quản trị. Bắt buộc những người có hành vi vi phạm phải dừng lại và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả.

Xem thêm: Đổi Số Sang Chữ Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn 2021, Đọc Số Tiền Ngoại Tệ Thành Chữ Bằng Tiếng Anh

*

Các yếu tố làm nên hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Lưu ý: Những chức năng quyền hạn của Ban kiểm soát nội bộ được nêu trên đây có thể thay đổi khác nhau, tùy vào từng quy mô mỗi doanh nghiệp. 

Nguyên tắc hoạt động của ban kiểm soát nội bộ

Độc lập về tổ chức với các đơn vị, các bộ phận điều hành.Độc lập về hoạt động với các hoạt động quản lý điều hành và các nghiệp vụ được kiểm soát.Độc lập về đánh giá và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm soát.Khách quan, trung thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ .Chuyên trách và không kiêm nhiệm các cương vị, các công việc chuyên môn khác trong bộ máy điều hành.

*

Ban kiểm soát nội bộ sử dụng phần mềm công nghệ để tăng tính hiệu quả trong hoạt động

Sau khi tham khảo nội dung bài viết trên đây, hẳn bạn đã biết được chức năng quyền hạn của ban kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp là gì? Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ nhiều phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả đã ra đời. Chúng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra tốt hơn. Nếu bạn quan tâm, có thể truy cập vào trang web: https://erosy.vn/ để tìm hiểu và nhận sự tư vấn từ các chuyên viên chuyên nghiệp của Thư viện Quản trị Nhân Sự.