Con trỏ trong autocad bị nghiêng

-

Lệnh UCSicon trong AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng.

Bạn đang xem: Con trỏ trong autocad bị nghiêng

1. Cách gọi lệnh UCSicon trong AutoCAD.

*

Lệnh UCSicon điều khiển hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng. Biểu tượng của hệ UCS biểu diễn hướng của các trục của hệ UCS và vị trí gốc của hệ UCS hiện hành.

Để giúp trực quan hóa hướng của hệ tọa độ người dùng hiện hành, bạn có thể hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng. Bạn có thể thay đổi kích thước, vị trí và màu của biểu tượng.

Các biểu tượng hệ tọa độ khác nhau được hiển thị trong không gian giấy và không gian mô hình. Trong cả hai trường hợp, dấu cộng (+) xuất hiện ở gốc của biểu tượng khi nó được định vị ở gốc của UCS hiện hành. Chữ W xuất hiện trên trục Y của biểu tượng hệ tọa độ gốc WCS (World Coordinate System) khi dùng biểu tượng hệ trục giống AutoCAD 2000.

*

Với biểu tượng 3D UCS, có một hình vuông hiển thị ở gốc tọa độ trong mặt phẳng XY khi hệ tọa độ là hệ WCS (hình 2.5).

Một hình vuông hình thành ở gốc của biểu tượng nếu bạn quan sát hệ UCS từ trên (hướng chiều dương trục Z). Hình vuông không xuất hiện nếu bạn quan sát hệ UCS từ dưới, từ phải.

Với biểu tượng 3D UCS, thì biểu tượng trục Z được tô đậm khi quan sát từ trên (from obove) mặt phẳng XY và đường đứt khi quan sát từ dưới (from below) mặt phẳng XY

Lệnh UCSicon trong AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng.

Biểu tượng cây bút chì gãy thay thế biểu tượng của hệ 2D UCS khi hướng quan sát nằm trong mặt phẳng song song mặt phẳng XY của hệ UCS. Biểu tượng cây bút chì gãy chỉ ra rằng cạnh của mặt phẳng XY thì hầu như vuông góc với hướng nhìn của bạn. Biểu tượng này cảnh báo bạn không sử dụng thiết bị con trỏ để nhập tọa độ.

Biểu tượng 3D UCS không sử dụng biểu tượng bút chì gãy.

UCSicon

– Enter an option : Nhập một tùy chọn để hiển thị biểu tượng hệ trục tọa độ hoặc nhấn ENTER.

Xem thêm: New Date Modified Nghia Là Gì ? Tìm Hiểu Thêm Về Date Modified

2. Các tùy chọn cho lệnh UCSicon

On /Off: Hiển thị (tắt) biểu tượng hệ tọa độ UCS.

All: Hiển thị biểu tượng trong tất cả các khung nhìn kích hoạt. Mặt khác,

Lệnh UCSICON chỉ ảnh hưởng đến khung nhìn hiện hành

*

UCSicon

– Enter an option : A ¿

– Enter an option : Nhập một tùy chọn để áp dụng cho tất cả khung nhìn kích hoạt.

No Origin Hiển thị biểu tượng ở góc trái phía dưới màn hình của khung nhìn không phụ thuộc vào vị trí của gốc hệ tọa độ (hình 2.6b).ORigin Hiển thị biểu tượng ở gốc (0,0,0) của hệ tọa độ hiện hành (hình 2.6c).Lệnh UCSicon trong AutoCAD – Điều khiển sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ người dùng.

3. Các tùy chọn

UCS Icon Style

Chọn sự hiển thị biểu tượng hệ tọa độ 3D hoặc 2D và sự xuất hiện của nó.

2D: Hiển thị biểu tượng 2D không biểu diễn trục Z.3D: Hiển thị biểu tượng 3D.

*

*

Cone: Hiển thị các đầu mũi tên hình nón 3D cho các trục X,Y, nếu biểu tượng 3D được chọn. Nếu bỏ tùy chọn cone thì các đầu mũi tên được thay thế.Line Width: Điều khiển chiều rộng nét của biểu tượng hệ UCS nếu biểu tượng 3D được chọn. Chiều rộng nét có ba giá trị : 1, 2, 3.Preview Hiển thị xem trước biểu tượng hệ UCS trong không gian mô hình.UCS Icon Size Điều khiển kích thước của biểu tượng hệ UCS là phần trăm (%) của kích thước khung nhìn mà nó hiển thị. Giá trị mặc định là 12, dãy giá trị từ 5-95UCS Icon Color Điều khiển màu của biểu tượng hệ UCS trong khung nhìn của không gian mô hình (Model Space Icon Color) và màu trong layout tabs (Layout Tab Icon Color