Dấu nhỏ hơn hoặc bằng trong excel

-
Excel mang đến erosy.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Kiểm tra coi các điều kiện là đúng tốt sai cùng triển khai đối chiếu lô-gic thân những biểu thức là điều kiện phổ biến so với nhiều tác vụ. quý khách hàng có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvới IF để tạo ra công thức tất cả điều kiện.

Bạn đang xem: Dấu nhỏ hơn hoặc bằng trong excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng các đối số tiếp sau đây.

*

Công thức cần sử dụng hàm IF

*
logical_test: Điều kiện nhưng bạn muốn đánh giá.

*
value_if_true: Giá trị trả về nếu như điều kiện là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về ví như điều kiện là False.

Để hiểu thêm biết tin về phong thái tạo ra cách làm, hãy xem mục Tạo hoặc xóa bí quyết.

Bạn ước ao làm gì?

Tạo một cách làm có ĐK trả về giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãycần sử dụng các hàm AND, ORNOT cũng tương tự toán thù tử nhỏng minch họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

lấy ví dụ như có thể dễ hiểu rộng nếu như khách hàng xào nấu nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm rứa làm sao để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ bỏ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo thành một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Xem thêm: {Review} Bảng Màu Son Black Rouge A35 Là Màu Gì ? Son Black Rouge Ver 7 A35


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, quý khách phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Khi xào nấu ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu như quý hiếm trong ô A5 ko bằng "Spets" hay là không hoặc nếu như quý hiếm vào A6 bằng "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu biết thêm biết tin về kiểu cách sử dụng các hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvới Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một bí quyết bao gồm ĐK dẫn mang lại một phnghiền tính khác hoặc trong những giá trị khác không phải TRUE hoặc FALSE

Để triển khai tác vụ này, hãy cần sử dụng các hàm với toán tử IF, ANDvới OR nlỗi minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

lấy ví dụ như rất có thể dễ nắm bắt hơn nếu như bạn sao chép nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm cố kỉnh làm sao để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ vào nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ bỏ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau Khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh cho cân xứng với nhu yếu của doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 bởi 15, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm vào ô A2 ko bởi 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không bắt buộc OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý giá vào ô A5 ko bởi "SPETSETS", trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không yêu cầu OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bởi A3 và quý giá trong A2 cũng không bởi giá trị vào A4, trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 không bằng "Spets" hoặc quý hiếm trong A6 ko bởi "Tiện ích", trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không yêu cầu OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm vào ô A2 không bằng quý giá vào A3 hoặc cực hiếm vào A2 không bởi quý hiếm vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để biết thêm thông báo về kiểu cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, Hàm ANDcùng hàm OR.