Đề thi toán lớp 5 giữa kì 1

-

Sở đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 mang tới 5 đề thi, có hướng dẫn chnóng, câu trả lời với bảng ma trận đi kèm.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 giữa kì 1

Giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu giải đáp dễ dãi rộng.


Với 5 đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5 này còn khiến cho thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi giữa học kì 1 mang lại học viên của bản thân. Bên cạnh môn Tân oán, thầy cô với những em rất có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt để chuẩn bị thật giỏi mang lại kỳ thi giữa học tập kì 1 tiếp đây.


Đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép tính về phân số, kiếm tìm x… Số thập phân và phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng với đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài toán tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ cùng tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian làm cho bài bác : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2: a) Phần ngulặng của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54 B. 904254C. 9042D. 9042,54

b) Chữ số 5 trong các thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. A. Phần triệuB. Phần mười C. Phần trămD. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............cm số tương thích viết vào địa điểm chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09B. 7,9C. 0,79D. 0,790

b) Điền dấu ; = ; thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ⬜ 56, 1

Bài 4: Chiều nhiều năm

*
m, chiều rộng
*
m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A.

*
mB.
*
mC.
*
mD.
*
m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a.

*
b.
*

Câu 6. Viết các số thập phân sau theo trang bị từ bỏ tự bé xíu đến lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một bạn thợ may 30 bộ áo quần đồng phục hết 90 m vải. Hỏi ví như tín đồ thợ đó may 60 bộ xống áo đồng phục như thế thì nên bao nhiêu mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng bởi chiều dài. Hỏi diện tích S khu đất kia bằng từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

Xem thêm: Máy Tính Bị Ngược Màn Hình, Sửa Lỗi Màn Hình Máy Tính Bị Đảo Ngược 180 Độ

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một bộ đồng phục hết số mét vải là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như thế không còn số mét vải là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng khu đất là:

200 x

*
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất kia tất cả số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 mét vuông = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phép đặt tính

- Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong các thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích các hình sẽ học. Giải toán bằng cách "Tìm tỉ số " hoặc "rút ít về đối kháng vị".

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm


Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Số thập phân 216, 803 gọi là.......................................................................................

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân tất cả có: Chín đơn vị chức năng, hai phần mười được viết là:

a.

*
b.9,2 c.
*
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong những thập phân 879,457 có mức giá trị là:

a.

*
b.
*
c. 50 d.
*

Câu 4 (1 điểm) M2

Phân số: được đưa thành số thập phân nào bên dưới đây:

a.38,05 b. 3,85 c. 38,5 d. 3,850

Câu 5 (1 điểm) M3

*
ha được gửi thành số đo m2 làm sao sau đây:

a. 7500 mét vuông b.5000 m2c.4000 mét vuông d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính


a. 286,34 + 21,85


b. 4554 : 18


Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 bộ áo quần hệt nhau không còn 45m vải. Hỏi may 25 cỗ xống áo cùng nhiều loại hết từng nào mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám đất hình vuông gồm chu vi 2000m. Diện tích miếng khu đất hình vuông đó bằng từng nào mét vuông, từng nào héc ta?

Câu 10 (1 điểm) M4

Tìm 5 cực hiếm của x làm thế nào để cho : 0,2 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 10

b

a

c

a

a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong những giải đáp sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 bộ hết số mét vải vóc là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 bộ quần áo hết số mét vải là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

.....