đề thi toán violympic lớp 1

Đây là bộ đề luyện thi Violympic Tân oán lớp 1 bao gồm 19 vòng góp cho những em học tập sinch lớp 1 có thêm tư liệu ôn luyện, nhằm sẵn sàng đến kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền những chữ số tương thích vào chỗ chnóng để được phnghiền tính đúng, sau đó viết lại phnghiền tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

You watching: đề thi toán violympic lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt vật cản trang bị.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào khu vực ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tra cứu kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền vết > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại đồ gia dụng.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chnóng : 6 = 10 – …….

2, Điền lốt ( > , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo sản phẩm công nghệ từ từ béo đến bé xíu là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc vàng tài ba Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số tự nhiên và thoải mái nhỏ rộng 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, cùng 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, và 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính tất cả công dụng > 4…..Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên to hơn 9 bé dại hơn 5?…..

4, Số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ dại rộng 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có từng nào số tự nhiên tự 0 mang lại 9? ……

7, Số lớn số 1 trong những số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số thoải mái và tự nhiên to hơn 7 nhỏ dại rộng 12?

Điền dấu ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại thiết bị.

1, Số 12 tất cả 1chục và ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn nhất trong số hàng đầu,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền dấu ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền lốt ( >, Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc rubi tài tía Điền số thích hợp vào nơi ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
đôi mươi + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, Linch tất cả 17 quả láng bay,Linch đến Hà cùng Ngọc từng chúng ta 3 trái.Vậy Linch còn sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong vườn cây ăn quả đơn vị chưng Hồng trước đó bao gồm toàn bộ 50 cây vải vóc.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy hiện thời số kilomet vải trong vườn cửa đơn vị bác bỏ Hồng có toàn bộ ….. cây.

3,Mẹ Lan cài đặt 3 chục quả trứng con gà với 2 chục quả trứng vịt.Vậy chị em Lan sở hữu toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa gồm 19 nhỏ tem,Hoa cho mình Mai 4 nhỏ tem,cho bạn Linch 3 con tem.Hỏi Hoa còn từng nào bé tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – 20 + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan tất cả 6 bức tranh ,có 3 một số loại greed color,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một color.Biết số bức ảnh màu xanh da trời là nhiều tuyệt nhất.Em hãy cho biết Lan tất cả bao nhiêu bức ảnh vẽ màu xanh?

10, Lúc bấy giờ tuổi của nhị bạn bè cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 đồng đội cùng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi kiếm tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào nơi …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc đá quý tài ba Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + đôi mươi – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -trăng tròn + 35 + 3 – 66 – 4 + 5trăng tròn – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 7đôi mươi + 40 + 2017 – 7 – 680 – đôi mươi – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, Số lớn nhất gồm 2 chữ số nhưng 2 số kia cộng lại bằng 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số ngay lập tức trước số79.

4, Số 46 là số ngay tức khắc sau số…..

5, Quân bao gồm 30 chiếc bánh ,Quân đến Hoàng trăng tròn mẫu bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn sót lại …… loại bánh.

6,90 – 20 – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau Khi An mang lại Bình 5 viên bi.Bình đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang đến An

2 viên bi thì mỗi bạn đều có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An tất cả bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Lúc này tuổi của hai bạn bè cùng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bạn bè cùng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số khác biệt,các số đó đều là số chẵn chục gồm 2 chữ số với mang 3 số kia cộng lại thì bởi 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số kia.

See more: Những Bài Hát Đám Cưới Hay Nhất Hiện Nay, Top 16 Bài Hát Về Đám Cưới Hay Nhất

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật thứ.

1,Hãy cho biết thêm tất cả toàn bộ từng nào số bao gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của mỗi số đó tương tự nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 bao gồm 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số kia cùng lại bằng 9?……

3,Hỏi với 4 chữ hàng đầu,3,5,7 em viết được từng nào số có 2 chữ số bé dại hơn 52?……

4,Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của mỗi số kia cộng cùng nhau bởi 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – trăng tròn + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, Số bao gồm 2 chữ số nhỏ xíu tuyệt nhất mà 2 chữ số của số kia trừ lẫn nhau bởi 0 ?……

2, Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhỏ dại rộng 68?…….. .

3, Tìm số tất cả 2 chữ số mà 2 chữ số của số kia cộng lại thì bởi 6 còn 2 số kia trừ cho nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho thấy bao gồm toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy có tất cả từng nào số có 2 chữ số mà các số kia đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tra cứu kho báu

1,An có 65 nhỏ tem.An mang đến Hòa và Bình mỗi chúng ta 10 con tem.Hỏi An sót lại từng nào bé tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho biết thêm có từng nào số tất cả 2 chữ số khác biệt nhỏ hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị bao nhiêu tuổi?Minch đáp tuổi mình nhiều hơn thế 15 tuổi tuy thế ít hơn 17 tuổi .Mình kém nhẹm chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của người tiêu dùng Minch trong năm này bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm bao gồm từng nào số bao gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số đó hơn nhau 1 đối chọi vị?…….

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc vàng tài tía Điền số phù hợp vào chỗ ……

1,Một mảnh vải nhiều năm 84 m,Lan cắt vứt đi 23 m.Hỏi mảnh vải sót lại lâu năm bao nhiêu cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào nơi …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phnghiền tính gồm hiệu quả bởi 78 trong số phxay tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm nay tuổi của 2 bằng hữu cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm trước tuổi của 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất tất cả 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 solo vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết tự 15 đến 19 bao gồm từng nào số tất cả 2 chữ số.?

(A.trăng tròn, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy thêm gồm bao nhiêu số to hơn 25 với nhỏ dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. trăng tròn, D. 31)

9,Tất cả những số tất cả 2 chữ số không giống nhau viết được từ bỏ những chữ số 0,1,3 cùng lại cùng nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên có …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp các cực hiếm theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tăng đột biến.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Lúc mang một số trừ đi số ngay tức thì trước của số đó thì được hiệu quả bởi bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 cơ mà nhỏ tuổi rộng 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vệt >, Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ dưới đây bao gồm từng nào điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ tiếp sau đây bao gồm từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ tiếp sau đây tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 mang lại 11 bao gồm bao nhiêu khoảng chừng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền dấu (>, , ; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1: Chọn giải đáp đúng trong các lời giải sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn đáp án đúng trong những giải đáp sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn lời giải đúng trong những lời giải sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn giải đáp đúng trong những giải đáp sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn đáp án đúng trong các câu trả lời sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn đáp án đúng trong số giải đáp sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong những giải đáp sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp những cực hiếm theo sản phẩm trường đoản cú tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào chỗ chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: Cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé bỏng độc nhất trong những số đang chỉ ra rằng số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào vị trí chấm là ……………

*

Câu 2.4: An có 50 viên bi. An mang đến Tùng 40 viên. Hỏi An còn từng nào viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số trong những tròn chục, biết Lúc cùng số kia với 30 thì được tác dụng nhỏ hơn 70 mà lại to hơn công dụng của phnghiền cùng 30 với 20.

Câu 2.6: Tìm một số trong những, biết số đó cộng cùng với 10 rồi trừ đi trăng tròn, rồi lại cùng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vsinh sống. Bình tất cả đôi mươi quyển vngơi nghỉ. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 có từng nào số tròn chục?

Câu 2.9: Ngnạp năng lượng trên bao gồm 60 cuốn sách, ngăn uống dưới bao gồm 40 cuốn sách. Hỏi cần chuyển bao nhiêu cuốn sách trường đoản cú ngăn uống bên trên xuống ngăn uống dưới để nhị ngnạp năng lượng tất cả số cuốn sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số tức thì trước của số lớn nhất gồm một chữ số cộng với số bé độc nhất vô nhị gồm hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay lập tức sau của số 30 cộng cùng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số như thế nào cùng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A có 40 học viên, lớp 1B tất cả 30 học viên, lớp 1C gồm trăng tròn học viên. Hỏi cả cha lớp có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Câu 3.4: Số làm sao cộng cùng với đôi mươi rồi cộng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một vài, biết rằng số đó cùng cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 80cm – 60cm + 60centimet = 50cm + …….centimet.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 70centimet – 50cm + 20cm = 30centimet + …….centimet.

Câu 1.3: Điền dấu >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ từng nào số tròn chục ko to hơn 80?

Câu 3.8: Có từng nào số gồm hai chữ số mà từng số đều phải sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: Hiện nay, bé 5 tuổi, chị em hơn nhỏ 30 tuổi, bố hơn bà bầu 10 tuổi. Hỏi bố hơn nhỏ bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm suy nghĩ ra một vài, biết rằng số kia cộng với 40 rồi trừ đi đôi mươi, rồi thêm vào đó 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Số bé xíu tuyệt nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan gồm 19 quyển vngơi nghỉ. Lan cho Hoa và Bình từng bạn 4 quyển vnghỉ ngơi. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vsống.

Câu 1.3: Điền số tương thích vào nơi chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho thấy thêm bao gồm tất cả bao nhiêu số gồm nhị chữ số cơ mà hai chữ số của từng số đó đều như là nhau.

Câu 1.5: Có tất cả từng nào số bao gồm nhì chữ số mà nhị chữ số của mỗi số kia cộng lại cùng nhau thì bằng 8?

Bài 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 2.1: Trong các số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số bao gồm nhì chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số tương thích điền vào vị trí chnóng là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20centimet + 8centimet = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số thích hợp điền vào nơi chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số thích hợp điền vào nơi chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A có 20 học sinh nam giới cùng 10 học sinh cô bé. Lớp 1B tất cả 10 học sinh nam với 20 học viên đàn bà. bởi vậy, cả hai lớp tất cả số học sinh là ……. học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có bao nhiêu số to hơn 12 với nhỏ tuổi rộng 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số tương thích điền vào chỗ chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 mang lại 19 bao gồm …… chữ tiên phong hàng đầu.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả từng nào số bao gồm nhì chữ số tự những chữ số sẽ mang đến.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm …. nhé!

Câu 3.1: Cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số nhỏ tuổi tuyệt nhất trong những số đang đến.

Câu 3.2: Tìm một số trong những, biết số kia cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.

Câu 3.3: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé nhỏ độc nhất có nhì chữ số tự những số sẽ mang đến.

Câu 3.7: Cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại tốt nhất bao gồm nhì chữ số khác nhau được chế tạo do những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: Có từng nào số tất cả hai chữ số nhưng mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số bé tuyệt nhất trong các số sẽ cho rằng số nào?

Câu 1.3: Tìm số bé nhỏ độc nhất tất cả nhị chữ số, biết nhị chữ số của số kia trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: Tìm số nhỏ xíu độc nhất vô nhị tất cả nhì chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ lẫn nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy mang lại biêt có tất cả bao nhiêu số có nhì chữ số, biết nhị chữ số của số kia cùng lại với nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm được trăng tròn bài toán, Nhung có tác dụng được 10 bài xích toán, Hạnh có tác dụng được 10 bài toán thù. Hỏi cả bố chúng ta có tác dụng được bao nhiêu bài xích toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số tương thích vào nơi chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào nơi chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số tương thích điền vào địa điểm chnóng là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có bao nhiêu số gồm hai chữ số to hơn 12 với nhỏ tuổi rộng 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 mang đến 16 tất cả ……. chữ số.

See more: Có Nên Nấu Cháo Bằng Bình Thủy, Cách Nấu Cháo Cho Bé Không Bị Mất Chất Dinh Dưỡng

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam đến Thành và Long mỗi chúng ta 4 viên bi. do đó bây giờ Nam tất cả ….. viên bi.