Iso viết tắt của từ gì

-

ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế - International Organization for Standardization) là tổ chức xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc tế lớn nhất thế giới. Giúp đưa ra các tiêu chuẩn hiện đại cho các sản phẩm, dịch vụ và thực hành, nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả của ngành công nghiệp.Bạn đang xem: Iso là viết tắt của từ gì

Tổ chức phi chính phủ này được xây dựng dựa trên sự đồng thuận trên toàn thế giới, các tiêu chuẩn ISO giúp phá vỡ những rào cản mậu dịch quốc tế.

Bạn đang xem: Iso viết tắt của từ gì

Bạn đang xem: Iso là viết tắt của từ gì

Lịch sử hình thành

Một tổ chức với tên gọi Liên đoàn các tiểu chuẩn quốc gia (ISA) đã hình thành từ năm 1926. Nó đã bị đình chỉ vào năm 1942 trong Thế chiến II, nhưng sau Thế chiến, ISA đã được Ủy ban Điều phối Tiêu chuẩn Liên hợp quốc (UNSCC) đề xuất thành lập một cơ quan tiêu chuẩn toàn cầu mới.

Vào tháng 10 Năm 1946 ISA và UNSCC đến từ 25 quốc gia gặp nhau tại Viện Kỹ sư xây dựng tại London và quyết định thành lập ra một Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế mới.

Xem thêm: Học Các Kiểu Đan Khăn Choàng Cổ Đẹp, Hướng Dẫn Đan Khăn Len Mẫu Đơn Giản Và Đẹp

ISO không phải là từ viết tắt mà là một từ phái sinh của từ “isos” trong tiếng Hy Lạp cổ ἴσος, có nghĩa là bình đẳng, công bằng. Ở bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ ngôn ngữ nào, tên viết tắt của tổ chức luôn là ISO

Hiện ISO có 163 thành viên là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của các quốc gia. Ban Thư ký Trung tâm của ISO đặt tại Geneva, Thụy Sỹ chịu trách nhiệm điều phối hệ thống tổ chức.

ISO 9001 là gì?


*

5 phiên bản Iso

ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới. Đạt chứng nhận ISO 9001 chứng minh rằng doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn

Từ khi ra đời từ năm 1987 đến nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 có 5 phiên bản:

ISO 9001:1987ISO 9001:1994ISO 9001:2000ISO 9001:2008ISO 9001:2015

ISO 9001:2015


*

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có 10 điều khoản

1. Phạm vi2. Tài liệu viện dẫn3. Thuật ngữ và định nghĩa4. Bối cảnh của tổ chức5. Lãnh đạo6. Hoạch định7. Hỗ trợ8. Hoạt động9. Đánh giá việc thực hiện10. Cải tiến

Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro. Giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định. Đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa các cơ hội. Thay đổi các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

- Hướng vào khách hàng- Sự lãnh đạo- Sự tham gia của mọi người- Tiếp cận theo quá trình- Cải tiến- Quyết định dựa trên bằng chứng- Quản lý mối quan hệ

Tháng 09 năm 2018 ISO cũ sẽ hết hiệu lực. Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang tích cực trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.