Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì

-
*

Bạn đang xem: Khấu hao tài sản cố định tiếng anh là gì


Về erosy.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm: Nhiệt Độ Gpu Bao Nhiêu Độ Là Nóng ? Nhiệt Độ Gpu Bao Nhieu La Nóng


Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh trong kế toán thù tài chính

Đây là phần nhiều từ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán tài bao gồm đặc trưng.

Sinc viên kế toán thù cần biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguim tắc công ty là một trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn Call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phát hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn giữ động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: Ngân sách chi tiêu vận chuyển15. Carriage inwards: túi tiền vận tải hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá cả chuyên chở sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Ngân sách chi tiêu bảo đảm hàng lưu giữ khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng so với lưu giữ chuyển tiền mặt21. Category method: Phương thơm pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Clock cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh hao toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật chủ thể năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguim tắc độc nhất vô nhị quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Chi phí chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hòa hợp chi phí37. Cost application: Sự phân bổ đưa ra phí38. Cost concept: Nguyên ổn tắc giá bán giá tiền lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi gồm tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu lại động48. Curent liabilities: Nợ nđính hạn49. Current ratio: Hệ số giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Phương thơm pháp bớt dần61. Straight-line method: Phương pháp con đường thẳng62. Direct costs: Chi tiêu trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu buôn bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự chống tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu download hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô giòn lý tài sản cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các nguyên tắc cây bút tân oán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước80. Factory overhead expenses: giá cả làm chủ phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần Gọi thứ nhất85. Fixed assets: Tài sản thay định86. Fixed capital: Vốn chũm định87. Fixed expenses: Định tầm giá / Ngân sách rứa định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí tổn lịch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản phí tổn thanh toán99. Imprest systems: Chế độ tạm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Chi tiêu loại gián tiếp103. Installation cost: Chi phí lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued mô tả capital: Vốn cổ phần vạc hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch tân oán ngân sách thêm vào theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút ít toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: công ty chúng tôi trách nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô giòn tân oán bằng chi phí mặt (tính lỏng/ tính tkhô cứng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kĩ năng tkhô giòn toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên ổn đồ gia dụng liệu129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây viết toán bắt đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo nên trường đoản cú nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần thừa mức148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Pmùi hương pháp quan sát và theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi tất cả tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu tiên không tích lũy162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập163. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước164. Private company: Shop chúng tôi tư nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Chi phí sản xuất171. Profits: lợi tức đầu tư, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit và loss account: Tài khoản tác dụng