Không có hàm datedif trong excel 2016

-
Excel đến erosy.vn 365 Excel mang lại erosy.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint Server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Xem thêm...Ít hơn

Chình họa báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để cung ứng sổ thao tác làm việc trước đó tự Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính toán thù những tác dụng không đúng trong những một trong những kịch phiên bản một mực. Vui lòng xem mục sự nuốm đang biết của bài viết này nhằm hiểu biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Không có hàm datedif trong excel 2016


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày thay mặt đại diện cho 1 ngày cuối cùng hoặc ngày xong khoảng chừng thời gian.

Unit

Loại lên tiếng mà bạn muốn trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn vớ trong khoảng thời gian.

"M"

Số tháng hoàn vớ trong giao động thời gian.

"D"

Số ngày trong tầm thời gian.

"MD"

Sự biệt lập thân các ngày vào start_date và end_date. Đã làm lơ tháng và năm của ngày.

Xem thêm: Sửa Đậu Nành Có Tốt Cho Nam Giới Không, Có Gây Vô Sinh Không ?


Quan trọng: Chúng tôi khuim chúng ta không nên áp dụng tmê mệt đối "MD", vì bao hàm giới hạn sẽ biết đi kèm theo. Hãy xem mục các sự nuốm sẽ biết tiếp sau đây.


"YM"

Sự khác hoàn toàn giữa các tháng trong start_date cùng end_date. Đã bỏ qua mất ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác hoàn toàn thân những ngày vào start_date với end_date. Đã làm lơ năm của ngày.

Chụ thích

Ngày tháng được lưu trữ sống dạng số sê-ri tiếp tục để thực hiện vào tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF khôn xiết bổ ích trong những bí quyết khi chúng ta phải tính toán giới hạn tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn tất vào sấp xỉ thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 tháng 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tđam mê đối "MD" có thể mang lại kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không đúng đắn. Nếu bạn đang tra cứu cách tính toán thù những ngày còn sót lại sau tháng tròn sau cuối, đó là một giải pháp ráng thế:

*

Bạn nên thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn luôn rất có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng vấn đáp.