Ký hiệu omega trong word

Trong Word năm 2016 pmùi hương trình các những ký tự hoàn toàn có thể được đưa vào và sử dụng một + tên của biểu tượng :

*
alpha
*
kappa
*
varrho
*
eta
*
lambda
*
sigma
*
chi
*
mu
*
varsigma
*
delta
*
u
*
au
*
epsilon
*
o
*
upsilon
*
varepsilon
*
pi
*
omega
*
phi
*
varpi
*
xi
*
varphi
*
heta
*
psi
*
gamma
*
vartheta
*
zeta
*
eta
*
ho

Để chèn những ký kết tự vào pmùi hương trình toán thù học vốn là của bảng vần âm Hy Lạp, chỉ cần nhập + Tên của biểu tượng ban đầu.
You watching: Ký hiệu omega trong word

*
Delta
*
Phi
*
Gamma
*
Lambda
*
Mu
*
Pi
*
Theta
*
Sigma
*
Upsilon
*
Omega
*
Hi
*
PsiSee more: Cách Làm Phá Lấu Bao Tử Heo Đậm Đà Chuẩn V, Tự Làm Bao Tử Heo Phá Lấu Ngon Tuyệt Vời

About Author
*
Admin

Tào lao bí đao! *4*
See more: Xem Tuổi Thọ Qua Chỉ Tay Đường Sinh Mệnh Luận Tướng Người Thọ Yểu Cực

Ngoài những bài viết về thủ pháp máy tính. Hi vọng dấn được nhiều thắc mắc nên đáp án của công ty hiểu qua phần Hỏi đáp. About | Policy | Liên hệ
Cnhát phương pháp toán thù học tập vào trong Word 2016 cùng với Equation

Microsoft Equation khiến cho bạn thêm phân số, số mũ, tích phân, cùng điều này nhằm những tư liệu Word. quý khách...