La phông ten là nhà ngụ ngôn cổ điển nước nào

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Coóc nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. Laphôngten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Môlie (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp…”

A. Chính kịch…bi kịch…hài kịch

B. Bi kịch…nhà văn…hài kịch

C. Bi kịch…nhà văn…chính kịch

D. Bi kịch… nhà thơ…hài kịch


Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?

A.Nhân hóa

B.Hoán dụ

C.Điệp ngữ

D.So sánh


Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là nhân hóa.

Bạn đang xem: La phông ten là nhà ngụ ngôn cổ điển nước nào

Đáp án cần chọn là:A


Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten là gì?

A.Nhân hóa

B.Hoán dụ

C.Điệp ngữ

D.So sánh


Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là của tác giả nào?

A. Mô-pa-xăng

B. La Phông-ten

C. Đuy-phông

D. H. Ten


Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

A.Tác phẩm văn chương

B.Văn bản nhật dụng

C.Văn bản nghị luận xã hội

D.Văn bản nghị luận văn học


Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ công trình nào?

A.La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

B.La Phông- ten và thơ văn.

C.La Phông- ten và thơ về động vật.

D.Tất cả các đáp án trên đều sai.

Xem thêm: Top 20 Truyện Ngôn Tình Hài Hay Nhất, Top 20 Truyện Ngôn Tình Hài Hước Nhất


Văn bản“Chó sói và cừu trong truyện ngụ ngôn của La Phông-ten”được viết theo phương thức biểu đạt nào?


Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ phần nào của công trình trên?

A.Chương I, Phần thứ nhất.

B.Chương I, Phần thứ hai.

C.Chương II, Phần thứ nhất

D.Chương II, Phần thứ hai.


Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ Chương II, Phần thứ hai của công trình trên.