Mẫu bảng cân đối kế toán theo tt200

-

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200 mới nhất. Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên sổ kế toán, số dư các tài khoản (sổ cái) được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán căn cứ số dư cuối kỳ cần lập báo cáo của từng tài tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh (bảng cân đối tài khoản) để lập bảng CÂN ĐỐI KẾ TOÁN theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

*

*

*

*

*

*

*

Trước khi lập cần chú ý: Các chỉ tiêu của phần tài sản được lấy số dư bên nợ của tài khoản tương ứng (TK loại 1, TK loại 2) + Số dư bên nợ của các tài khoản loại 3 mà có số dư lưỡng tính (dư hai bên); Các chỉ tiêu của phần nguồn vốn được lấy số dư bên có của tài khoản loại 3, loại 4 + Số dự bên có của các tài khoản loại 1,2 mà có số dư lưỡng tính. Các chỉ tiêu mà chỉ dẫn số liệu trên tài khoản có dấu “-” được hiểu là chỉ tiêu đó là số dư còn lại của tài khoản mà một phần của số liệu đã được lấy lập ở chỉ tiêu trước đó – Ví dụ: 131 – Phải thu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200 mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu bảng cân đối kế toán theo tt200

Previous Next*

*


*

*

*


Xem thêm: Cách Sắp Xếp Họ Tên Theo Abc Trong Excel 2003, Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Excel
*