Mẫu bảng cân đối kế toán theo tt200

-

Hướng dẫn lập bảng phẳng phiu kế toán thù theo TT 200 mới nhất. Sau Lúc ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán thù phát sinh lên sổ kế toán thù, số dư những tài khoản (sổ cái) được tập thích hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số gây ra. Kế toán địa thế căn cứ số dư thời điểm cuối kỳ bắt buộc lập báo cáo của từng tài tài khoản nằm trong bảng bằng phẳng số tạo nên (bảng bằng vận tài khoản) để lập bảng CÂN ĐỐI KẾ TOÁN theo phía dẫn chi tiết dưới đây:

*

*

*

*

*

*

*

Trước khi lập nên chú ý: Các tiêu chí của phần gia sản được lấy số dư mặt nợ của tài khoản khớp ứng (TK một số loại 1, TK nhiều loại 2) + Số dư bên nợ của các thông tin tài khoản nhiều loại 3 mà lại gồm số dư lưỡng tính (dư nhì bên); Các chỉ tiêu của phần nguồn ngân sách được rước số dư mặt tất cả của tài khoản loại 3, một số loại 4 + Số dự bên có của những tài khoản các loại 1,2 cơ mà có số dư lưỡng tính. Các chỉ tiêu nhưng mà hướng dẫn số liệu bên trên tài khoản tất cả vệt “-” được gọi là tiêu chuẩn sẽ là số dư còn sót lại của thông tin tài khoản mà lại một trong những phần của số liệu đã được rước lập sinh sống tiêu chí trước kia – Ví dụ: 131 – Phải thu Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200 bắt đầu nhất

Bạn đang xem: Mẫu bảng cân đối kế toán theo tt200

Previous Next*

*


*

*

*


Xem thêm: Cách Sắp Xếp Họ Tên Theo Abc Trong Excel 2003, Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Excel
*