Một người bỏ ra 42.000 đồng

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một người bỏ ra 42.000 đồng

*

Một tín đồ bỏ ra 42000 đồng xu tiền vốn sở hữu rau xanh . Sau lúc buôn bán không còn số rau củ , tín đồ kia nhận được 52.500 đồng . Hỏi :

a . Tiền phân phối rau xanh bởi bao nhiêu Phần Trăm chi phí vốn ?

b . Người kia bán tốt từng nào phần trăm ?


*

Một người bỏ ra 42000 đồng xu tiền vốn download rau . Sau Lúc phân phối hết số rau củ , người kia chiếm được 52 500 đồng . Hỏi

a) Tiền cung cấp rau bởi bao nhiêu phần trăm chi phí vốn

b)Người kia lãi bao nhiêu phần trăm


*

Tóm tắt

Vốn : 42 000 đồng

Bán : 52 500 đồng

52 500 : 42 000 = .... %

Lãi : ...%

a, So cùng với tiền vốn thì chi phí cung cấp rau củ bởi :

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

b, Người này đã lãi :

125 % - 100 % = 25 %

Đáp số : a, 125% ;b, 25 %


1 fan chi ra 42000 đồng xu tiền vốn cài đặt rau xanh. Sau Lúc bán hết số rau củ bạn đó nhận được 52500 đồng. Hỏi:

a. Tiền bán rau củ bằng từng nào tỷ lệ chi phí vốn?

b. Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


một người chi ra 42 ngàn tiền vốn cài đặt rau.Sau Khi bán hết số rau củ,bạn kia nhận được 52.500 đồng .Hỏi:

a)Tiền cung cấp rau củ bằng bao nhiêu Phần Trăm chi phí vốn?

b)Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn sở hữu rau . Sau Khi ban không còn số rau , tín đồ kia thu được 52000 đồng . Hỏi

a, Tiền buôn bán rau xanh bởi từng nào Phần Trăm tiền vốn ?

b,Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm


a). So với số tiền vốn thì số chi phí phân phối chiếm :

52500 /42000 = 1.25 =125 %

b).Số chi phí fan đó lãi :

( 52500 -42000 ) /42000 = 0.25 =25 %

Đáp số : a)125 %

b) 25%


Một người chi ra 42000 đồng xu tiền vốn mua rau xanh, sau thời điểm buôn bán hết số rau xanh bạn đó chiếm được 52 500 đồng. Hỏ

a) Tiền bán rau xanh bởi từng nào Tỷ Lệ chi phí vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Một fan bỏ ra 42000 đồng tiền vốn mua rau củ. Sau lúc buôn bán rau củ thu được 52 500 đồng.

Hỏi: a) Tiền buôn bán rau xanh bởi bao nhiêu % chi phí vốn? b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


a) số tiền vốn bán rau xanh là

52 500:42 000=1,25=125%

b) số Xác Suất tín đồ kia lãi là

125-100=25%

Đ/s a)125%

b)25%


tom tat : von: 42 000 dong

ban 52 500 dong

52 500 : 42 000 = .... %

lai ... %

a, so voi tien ban rau la

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125 %

nguoi vì chưng lai la

125 - 100 = 25%


Một người bỏ ra 42000 đồng tiền vốn tải rau xanh để phân phối. Sau lúc bán hết số rau xanh đó thu được 52500 đồng. Hỏi fan kia lãi từng nào Xác Suất tiền vốn ?


Người này lại số tiền là :

52500-42000=10 500<đồng>

so phantram nguoi bởi vì lai la:

10500:42000.100=25

DS:25 phần trăm


a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3-(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đem đến nhỏng bài xích b

d)team 2 hạng tử đầu lại với 2hangj tử sau lại nhằm 2 hạng tử sau sinh sống trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)


Xem thêm: Xem Phim Xuyên Không Hàn Quốc Hay Nhất Về Đề Tài Xuyên Không

Đúng 0
Bình luận (0)

Một tín đồ bỏ ra 42000 đồng tiền vốn để sở hữ rau.Sau khi bán không còn số rau củ, ngời đó chiếm được 52000 đồng. Hỏi:

A) Tiền phân phối rau xanh bởi bao nhiêu Xác Suất tiền vốn?

B) Người đólãi bao nhiêu Phần Trăm so với giá vốn? So với cái giá bán?


Lớp 5 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Một tín đồ bỏ ra 42 000 đồng xu tiền vốn mua rau củ. Sau Khi buôn bán không còn số rau xanh, người kia nhận được 52 500 đồng. Hỏi:

a) Tiền chào bán rau bằng bao nhiêu Phần Trăm tiền vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?


Lớp 5 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Tóm tắt:

Vốn : 42 000 đồng

Bán : 52 500 đồng

52 500 : 42 000 = ….%

Lãi : …%

a) So với chi phí vốn thì chi phí bán rau củ bằng:

52 500 : 42 000 = 1,25 = 125%

b) Người đó đã lãi:

125% - 100% = 25%

Đáp số: a) 125%; b) 25%


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
erosy.vn