Tạo chuỗi ngẫu nhiên trong excel

-
Excel cho erosy.vn 365 Excel cho erosy.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel for iPad Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng Android Excel cho điện thoại Android Xem thêm...Ít hơn

Hàm RANDARRAY trả về một mảng số ngẫu nhiên. Bạn có thể chỉ định số lượng hàng và cột cần điền, giá trị tối thiểu và tối đa và liệu có trả về toàn bộ số hoặc giá trị thập phân hay không.

Bạn đang xem: Tạo chuỗi ngẫu nhiên trong excel

Trong các ví dụ sau, chúng tôi đã tạo ra một mảng cao 5 hàng, rộng 3 cột. Ví dụ đầu tiên trả về một tập hợp giá trị ngẫu nhiên giữa 0 và 1, đây là hành vi mặc định của RANDARRAY. Ví dụ tiếp theo trả về một chuỗi các giá trị thập phân ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100. Cuối cùng, ví dụ thứ ba trả về một chuỗi các số nguyên ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100.


*


*


*


Lưu ý: Hàm này hiện sẵn dùng cho những người đăng erosy.vn 365 trong Kênh Hiện tại. Tính năng này sẽ sẵn dùng cho người erosy.vn 365 ký trong Kênh Semi-Annual Enterprise bắt đầu từ tháng 7 năm 2020. Để biết thêm thông tin về cách các tính năng được triển khai cho người erosy.vn 365 ký, hãy xem khi nào tôi nhận được các tính năng mới nhất cho erosy.vn 365.


Cú pháp

=RANDARRAY(,,,,)

Đối số

Mô tả

Tùy chọn

Số hàng được trả về

Tùy chọn

Số lượng cột được trả về

Tùy chọn

Số lượng tối thiểu bạn muốn được trả lại

Tùy chọn

Số lượng tối đa bạn muốn được trả về

Tùy chọn

Trả về một số nguyên hoặc một giá trị thập phân

TRUE là một số nguyên

FALSE là một số thập phân.


Lưu ý: 

Nếu bạn không nhập một tham đối hàng hoặc cột, RANDARRAY sẽ trả về một giá trị duy nhất giữa 0 và 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thắp Hương Thần Tài Hàng Ngày Đúng Nhất, Hướng Dẫn Cách Thắp Hương Thần Tài Hằng Ngày

Nếu bạn không nhập một tham đối giá trị tối thiểu hoặc tối đa, RANDARRAY sẽ mặc định chúng lần lượt là 0 và 1.

Tham đối dạng số tối thiểu phải nhỏ hơn số tối đa, nếu không RANDARRAY sẽ trả về lỗi #VALUE! .

Nếu bạn không nhập một tham đối whole_number, RANDARRY sẽ mặc định thành FALSE hoặc giá trị thập phân.

Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp giữa các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng dành cho công thức RANDARRAY của chúng tôi là phạm vi D2:F6, hoặc 5 hàng và 3 cột.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Hàm FILTER

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm:

*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia erosy.vn dùng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
erosy.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © erosy.vn 2021