Tiếng anh các bộ phận trên cơ thể

-

Chúng ta thường từ bỏ hỏi làm cho vậy như thế nào nhằm học tập tự vựng nkhô giòn mà ghi nhớ được lâu? Một trong những phương pháp học tập từ vựng đạt tác dụng là “Pratice makes perfect”, có nghĩa là “Thực hành, thực hành và thực hành”.

Bạn đang xem: Tiếng anh các bộ phận trên cơ thể

Trong chuyên mục “Học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh theo nhà đề” bây giờ, erosy.vn đang gửi trao các bạn chùm tự vựng về đa số bộ phận bên trên cơ thể bạn bằng giờ đồng hồ Anh. quý khách hàng sẽ sẵn sàng luyện tập giờ Anh để đạt kim chỉ nam giao tiếp tiếng Anh trôi tung chưa? Hãy bắt đầu với đều tự vựng tưởng chừng quen thuộc và lại mới lạ dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREECác bộ phận phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neck /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. back /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/eo14. abdomen /ˈæbdəmən/ – bụng15. buttochồng /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các phần tử trên tay

*

21. wrist /rɪst/ – cổ tay22. knuckle /ˈnʌkļ/ – khớp đốt ngón tay23. fingernail /ˈfɪŋgəneɪl/ – móng tay24. thumb /θʌm/ – ngón tay cái25. index finger /ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ – ngón trỏ26. middle finger /ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón giữa27. ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón đeo nhẫn28. little finger /ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón út29. palm /pɑːm/ – lòng bàn tay

Tên những bộ phần ngơi nghỉ đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɔːhed/ – trán33. sideburns /ˈsaɪdbɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Tổng Hợp Một Số Ứng Dụng Chụp Ảnh Tự Sướng Đẹp, Cho Iphone

nostril /ˈnɒstrəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những phần tử sinh sống mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪbraʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪlɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪlæʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪrɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuːpəl/ – bé ngươi

Tên những phần tử sinh hoạt chân

*

49. ankle /ˈæŋkļ/ – mắt cá chân chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪnstep/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪtļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊneɪl/ – móng chân

*

Tên các bộ phận bên trong cơ thể nhỏ bạn giờ Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /’spaɪnl kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪndpaɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌsļ/ – bắp làm thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪvəʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌmək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtestɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑːtəri/ – cồn mạch70. kidney /ˈkɪdni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋkriəs/ – tụy, tuyến đường tụy72. bladder /ˈblædəʳ/ – bàng quang

erosy.vn hi vọng với phần nhiều từ vựng trên trên đây, những bạn sẽ từ bỏ tích trữ thêm vào cho mình nhiều từ vựng cùng chủ đề không chỉ có vậy để triển khai xong vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh của bạn dạng thân nhé! Chúc các bạn học vui!