Download Ghost Windows 7 Lite Siêu Nhẹ Link Google, Tải Ghost Win 7 Lite Siêu Nhẹ Iso

-

Windows 7 Ultimate SP1 Lite x64 Oprekin

Tổng hòa hợp các bạn dạng Windows 7 Ultimate SP1 Lite 64bit bao gồm phí của tác giả Oprekin.com được tinh chỉnh và điều khiển registry, tắt các services không bắt buộc thiết, xóa khỏi các ứng dụng kèm theo Windows 7 không đề nghị thiết, sở hữu sẵn .NET Framework 4.8, DirectX, Microsoft Visual C++

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685

integrate KB5005088update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685 (Non ESD)

integrate KB5005088update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25661

integrate KB5004289integrate KB5004378update Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25661 (Non ESD)

integrate KB5004289integrate KB5004378update Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25632

integrate KB5003667update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributableadd a small tweak for firewall

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25632 (Non ESD)

integrate KB5003667update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributableadd a small tweak for firewall

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24600 ME (MultiEdition)

Assembly made on the basis from Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24600

Fresh clean install supported onlyArchitect x64Size 1 GB (ESD)

Edition list:

Windows 7 home BasicWindows 7 home PremiumWindows 7 ProfessionalWindows 7 UltimateWindows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24562

integrate KB4586827update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributableupdate USB 3.0/1 driversupdate nVME driversfix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24564

integrate KB4598279remove DISM 32-bitupdate Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributabledisable Meltdown và Spectre Mitigationsdisable Prefetcher (Superfetch)change power nguồn plan lớn high performance by defaultmore new tweak for better performance and improve privacy

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24564 v2 (Non ESD)

integrate KB4598279remove DISM 32-bitupdate Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributabledisable Meltdown và Spectre Mitigationsdisable Prefetcher (Superfetch)change power nguồn plan to high performance by defaultmore new tweak for better performance và improve privacykeep mặc định windows 7 boot.wimupdate USB 3.0/1 driversupdate nVME driversupdate LAN/WLAN drivers

Windows 7 Ultimate SP1 Build 24565 Special Edition 15 Lingual

*
*
*

Download Windows 7 Ultimate SP1 x64 Lite Oprekin

Link download nhanh Google Drive & 3 link OneDrive

Windows 7 ESD là gì?

File dạng .ESD là viết tắt từ Electronic Software Download, được Microsoft tạo ra với mục đích dùng để update hệ điều hành trực tuyến, thay vày file ISO hoặc WIM như trước đó đây. Đặc điểm của tệp tin ESD là dung tích sẽ được mã hoá với gọn hơn so với file ISO, điều này rất có lợi khi những phiên bản Windows 10 Microsoft sẽ sử dụng phương thức cập nhật trực tuyến đường với các file có dung lượng lớn như hệ điều hành.