Download ghost windows 7 lite siêu nhẹ link google

Windows 7 Ultimate SP1 Lite x64 Oprekin

Tổng thích hợp các bản Windows 7 Ultimate SP1 Lite 64bit tất cả tầm giá của tác giả Oprekin.com được tinh chỉnh và điều khiển registry, tắt những services ko quan trọng, xóa khỏi những áp dụng kèm theo Windows 7 ko quan trọng, cài sẵn .NET Framework 4.8, DirectX, Microsoft Visual C++

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685

integrate KB5005088update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25685 (Non ESD)

integrate KB5005088update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributable

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25661

integrate KB5004289integrate KB5004378update Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25661 (Non ESD)

integrate KB5004289integrate KB5004378update Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25632

integrate KB5003667update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributableadd a small tweak for firewall

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 25632 (Non ESD)

integrate KB5003667update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C++ Redistributableadd a small tweak for firewall

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24600 ME (MultiEdition)

Assembly made on the basis from Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24600

Fresh clean install supported onlyArchitect x64Size 1 GB (ESD)

Edition list:

Windows 7 trang chủ BasicWindows 7 trang chủ PremiumWindows 7 ProfessionalWindows 7 UltimateWindows 7 Enterprise

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24562

integrate KB4586827update Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributableupdate USB 3.0/1 driversupdate nVME driversfix some minor bugs

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24564

integrate KB4598279remove DISM 32-bitupdate Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributabledisable Meltdown & Spectre Mitigationsdisable Prefetcher (Superfetch)change power plan to lớn high performance by defaultmore new tweak for better performance và improve privacy

Windows 7 Ultimate SP1 x64 Build 24564 v2 (Non ESD)

integrate KB4598279remove DISM 32-bitupdate Microsoft .NET Framework 4.8update Microsoft Visual C+ Redistributabledisable Meltdown and Spectre Mitigationsdisable Prefetcher (Superfetch)change power plan lớn high performance by defaultmore new tweak for better performance và improve privacykeep default windows 7 boot.wimupdate USB 3.0/1 driversupdate nVME driversupdate LAN/WLAN drivers

Windows 7 Ultimate SP1 Build 24565 Special Edition 15 Lingual

*
*
*
*

Download Windows 7 Ultimate SP1 x64 Lite Oprekin

Link thiết lập nkhô cứng Google Drive sầu & 3 liên kết OneDrive

Windows 7 ESD là gì?

File dạng .ESD là viết tắt từ bỏ Electronic Software Download, được Microsoft tạo nên với mục tiêu dùng để làm update hệ điều hành quản lý trực tuyến đường, cầm vì chưng file ISO hoặc WIM như trước đó đây. điểm sáng của tệp tin ESD là dung lượng sẽ tiến hành mã hoá và gọn gàng rộng so với file ISO, vấn đề đó siêu hữu ích Khi các phiên bản Windows 10 Microsoft vẫn thực hiện thủ tục cập nhật trực tuyến với các tệp tin gồm dung lượng to nhỏng hệ điều hành và quản lý.