Xóa dòng trùng nhau trong excel

-
VẤN ĐỀ TRÙNG LẶP

Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng đều gặp phải việc nhận được kết quả kỳ lạ do dữ liệu trùng lặp trong dải ô.

Bạn đang xem: Xóa dòng trùng nhau trong excel

Điều này có thể dễ dàng khiến các hàm VLOOKUP cho kết quả sai hay khiến việc tính tổng bị sai. Đừng lo lắng vì có rất nhiều cách để kiểm tra và thậm chí là xóa hàng dữ liệu trùng lặp trong bảng tính Excel của bạn.

Xem thêm: Cách Chèn Ảnh Vào Word 2003, Hướng Dẫn Chèn Hình Ảnh Vào Word 2003, 2007, 2010

Hãy thư giãn đi.

CÁCH TÌM DỮ LIỆU TRÙNG LẶP TRONG BẢNG TÍNH

CÁCH 1: SỬ DỤNG CÔNG THỨC

Với cách này, tôi sử dụng hàm COUNTIF để xác định liệu có 2 hay nhiều dữ liệu trong ô bị trùng lặp hay không. Nếu các dữ liệu trùng lặp được tìm thấy, thì các hàng đó được dán nhãn “trùng” (viết tắt của “trùng lặp”), nhưng bạn có thể khiến nhãn đó có bất kỳ từ nào bạn muốn.

*

Sub DeleteDuplicates()

Dim rng As RangeDim rngFind As RangeDim cell As RangeDim DupAddresses As StringDim SearchList As StringDim Delimiter As String

‘Setup VariablesSet rng = SelectionDelimiter = “-;;-“

‘Loop through each cell in selectionFor Each cell In rng.Columns(1).Cells‘Does cell have value?If cell.Value “” Then‘Has value been searched for yet?If InStr(1, SearchList, cell.Value & Delimiter) = 0 ThenSearchList = SearchList & cell.Value & Delimiter

Set rngFind = rng.Find(what:=cell.Value, LookIn:=xlValues, _lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext)

If Not rngFind Is Nothing Then‘Record first instance foundFirstAddress = rngFind.Address

‘Find any next instances of valueDoSet rngFind = rng.FindNext(rngFind)If rngFind.Address = FirstAddress Then Exit DoSet rngFind = rngFind.Resize(1, rng.Columns.Count)DupAddresses = DupAddresses & rngFind.Address & “,”Loop

End IfEnd IfEnd IfNext cell

‘Report ResultsIf DupAddresses “” ThenSet rng = Range(Left(DupAddresses, Len(DupAddresses) – 1))rng.Select

UserAnswer = MsgBox(rng.Count & ” duplicate values were found,” _& ” would you like to delete any duplicate rows found?”, vbYesNo)If UserAnswer = vbYes Then Selection.Delete Shift:=xlUpElseMsgBox “No duplicate cell values were found”End If

End Sub

CÒN PHƯƠNG PHÁP NÀO MÀ TÔI BỎ SÓT KHÔNG?

Còn có phương pháp nào khác trong Excel mà thậm chí còn dễ hơn các phương pháp này không? Bạn có biết cách nào dễ hơn để hoàn thành nhiệm vụ trong VBA macro của tôi không? Tôi muốn nghe ý kiến của bạn và học hỏi kinh nghiệm từ bạn. Hãy bình luận bên dưới nếu bạn có bất cứ cách nào khiến nội dung trong bài viết này tốt hơn!

Nếu bạn thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về VBA, bạn tham khảo khóa học VBA101 – VBA cơ bản dành cho người mới bắt đầu của hệ thống Học Excel Online để có thể học VBA đầy đủ và theo hệ thống. Chi tiết xem tại: